Dražba nákladního chladírenského vozidla Avia D 90 L, odpočet DPH

161 400 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ, značky: AVIA, kategorie vozidla: N2, typ: D90, varianta: L, verze: D90, RZ: 4E2 8112, datum 1. registrace vozidla: 1.6.2011, VIN: TNAA2L000BA006939, zdvih. objem: 4 462 ccm, výkon: 148 kW, palivo: NM, typ motoru: ISB.5E5207, směrnice EHS/ES: 2007/74G, počet náprav - z toho hnaných: 4-2, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ZELENÁ, karoserie: NÁKLADNÍ IZOTERMICKÁ SKŘÍŇ KAT. N2, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 3, STK platná do: 16.5.2018, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 286 965 km, skutečný stav km není znám, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Mimořádná výbava automobilu Avia D 90 L: izotermická skříň KM Rest Ivančice, 25m3, chladírenský agregát, Carrier Xarios 350 s vnějším elektrickým napájením, střešní spoiler kabiny Pony Fantasy, boční zábrany, EURO 5, klimatizace kabiny Technické parametry: Rozvor: 3 900 mm Celková délka: 7 170 mm Celková výška: 3 290 mm Celková šířka: 2 350 mm Provozní hmotnost: 4 700 kg Povolení hmotnost: 7 490 kg Rozměry ložné plochy: d: 5 090mm š: 2 250 mm Závady: Při svozu vozu na místo prohlídky byla zjištěna závada na posilovači řízení. První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č 2778/114/2019. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000089 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 27. 08. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 161 400 Kč
Tržní cena 242 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 20 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 14.8.2019 od 10:00 do 10:30
2. termín 21.8.2019 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E,
https://mapy.cz/s/3xljN.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
161 400 Kč
Výtěžek dražby
242 000 Kč
Tržní cena
20 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.