Dražba nákladního automobilu sklápěčkového MAGMA Alficar 2S2DS 72kW

137 700 Kč
Výtěžek dražby

Označení předmětu dražby:
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKLÁPĚČKOVÝ, značky: MAGMA, obchodní označení: ALFICAR, kategorie vozidla: N1, typ: VS2DS, RZ: 1AS 4751, datum 1. registrace vozidla: 17.5.2010, VIN: TN9VS2DS09JAB6006, zdvih. objem: 2 970 ccm, výkon: 72 kW, palivo: NM, typ motoru: 56C/8, směrnice EHS/ES: 2005/78C, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MAN, barva: ORANŽOVÁ, karoserie: SKLÁPĚČKOVÁ, spojovací zařízení: A50-X, BRINK C4, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 15.10.2022, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 85 000 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Vozidlo – třístranný sklápěč - je technicky nezpůsobilé provozu, nutná realizace STK, koroze kabiny, poškozené sedadlo řidiče, deformovaný zadní nárazník, poškozená LZ sdružená svítilna, silná koroze tažného zařízení, nutná výměna bočních zábran, poškozená nádobka chladicí kapaliny, nelze zařadit pohon 4x4, nefunkční rychloměr, nutná oprava v rozsahu min. SO přední nápravy, event. možnost dalších nutných oprav, vadná uzávěrka diferenciálu.
Rozvor: 2 250 mm
Celková délka: 4 260 mm
Celková výška: 2 280 mm
Celková šířka: 1 670 mm
Provozní hmotnost: 2 345 kg
Povolená hmotnost: 3 500 kg                                                           
Rozměry ložné plochy: d: 2 065 mm š: 1 600 mm
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 2087/064/23.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od konání dražby.  

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Dražebníka

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000033/23
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná
Datum dražby 9. 10. 2023  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 137 700 Kč
Tržní cena 172 100 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 4.10.2023 od 11:00 do 11:30
Místo prohlídky je na adrese: Muzikova 95/15, 155 00 Praha-Řeporyje, GPS: 50.0322883N, 14.3081875E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/pasovavapu.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
137 700 Kč
Výtěžek dražby
172 100 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.