Dražba motocyklu JAWA 250/559 "panelka", renovace v r. 2020

90 000 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý MOTOCYKL, značky: JAWA, obchodní označení: 250, kategorie vozidla: (L3E), typ: 559, verze: 02, RZ: -, datum 1. registrace vozidla: PŘEDPOKLAD V R. 1963, výr. číslo: 559-137474, zdvih. Objem: 248,8 ccm, výkon: 10,3 kW, palivo: BA 95 B, typ motoru: DVOUDOBÝ VZUCHEM CHLAZENÝ, směrnice EHS/ES: -, počet náprav - z toho hnaných: 1 - 0, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: PURPUROVĚ ČERVENÁ, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 2, STK platná do: NENÍ PLATNÁ, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 13 487 km, skutečný stav km není znám, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Výbava motocyklu odpovídá modelové řadě JAWA 250/559/02. Motocykl zakoupen v ČR jako nový, motocykl vyžaduje servisní prohlídku a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000077 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 5. 11. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 90 000 Kč
Tržní cena 140 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 28.10.2020 od 16:30 do 17:00
2. termín 2.11.2020 od 16:30 do 17:00
Místo prohlídky je na adrese: ČeRth s.r.o., Komenského 1186, 250 92 Šestajovice, GPS: 50.1128058N, 14.6860428E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kuzepazudu
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
90 000 Kč
Výtěžek dražby
140 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.