Dražba kolového traktoru ZETOR 7745, odpočet DPH

252 250 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KOLOVÝ, značky: ZETOR 7745, kategorie vozidla: T1, typ: 7745, RZ: A008771, datum 1. registrace vozidla: 19.12.1988, VIN: 11370, zdvih. objem: 3 922 ccm, výkon: 50 kW, palivo: NM, typ motoru: Z 7701, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ČERVENÁ ZÁKLADNÍ, spojovací zařízení: ETÁŽOVÝ ZÁVĚS S AUTOMATICKOU HUBICÍ, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 27.1.2018, přečtený stav počítadla motohodin: 2 095 MH, skutečný stav mh není znám (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Technický popis stavu jednotlivých skupin traktoru ZETOR 7745: Rozvor: 2 222 mm Celková délka: 3 780 mm Celková výška: 2 737 mm Celková šířka: 1 980 mm Provozní hmotnost: 3 860 kg Povolení hmotnost: 5 600 kg Motor a příslušenstvím: původní, provozní opotřebení, netěsnost. Spojka: provozní opotřebení. Převodovka a zadní náprava hnací: provozní vůle v převodech. Přední náprava hnací a řízení: provozní vůle v převodu a mechanismu řízení. Kabina, ochranný rám, zasklení: provozní opotřebení. Přední náprava + mech. Řízení: provozní vůle převodu a mechan. řízení, vůle v uložení a zavěšení. Brzdová soustava: nutná celková revize a případná oprava. Výbava včetně karotáže, blatníků, elektroinstalace, sedačka: provozní opotřebení. Lak: nejednotný a zašlý. Hydraulika, závěsy. Závaží: provozní opotřebení. Uvedený typ vozidla se jako nový již nevyrábí. Prošlá technická prohlídka, traktor nezpůsobilý k provozu na pozemních komunikacích! První registrace traktoru byla na území ČR, traktor vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č.3058/55/2019 Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 7 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka.Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000040 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 20. 08. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 252 250 Kč
Tržní cena 74 500 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 15.8.2019 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Horní huť 419, 696 03 Dubňany, okres Hodonín, GPS: 48.9280864N, 17.0881461E, odkaz na mapy.cz:
https://mapy.cz/s/3wUnJ
Cenové podmínky
Cenové podmínky
252 250 Kč
Výtěžek dražby
74 500 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.