Dražba Jeep Grand Cherokee 3,0 V6 Diesel 250k Summit, 12/2015, jen 100 000 km, odpočet DPH

702 000 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: JEEP, obchodní označení: GRAND CHEROKEE 3.0 V6 TURBO DIESEL, kategorie vozidla: M1, typ: WK, varianta: JLCKM, verze: F5H62S, RZ: 6MO5665, datum 1. registrace vozidla: 16.12.2015, VIN: 1C4RJFJM5FC138066, zdvih. objem: 2 987 ccm, výkon: 184 kW, palivo: NM, směrnice EHS/ES: 136/2014W, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUTOMATICKÁ, barva: BÍLÁ, karoserie: KOMBI, spojovací zařízení: TŘÍDA A50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 16.12.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 107 960 km, skutečný stav km není znám.(dále jen „předmět dražby“). Mimořádná výbava automobilu Jeep Grand Cherokee 3,0 V6 Diesel 250k Summit, DVD: Standardní výbava vozu pro verzi Jeep Grand Cherokee 3,0 V6 Diesel 250k Summit E6 dle ceníku a navíc volitelná výbava: DVD na zadních sedačkách a spojovací zařízení třídy A50-X. První registrace automobilu byla na území ČR, nová autobaterie, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace stavu je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5642/197/2018. Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000050 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 5. 03. 2019  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 702 000 Kč
Tržní cena 683 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 80 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1.termín 16.1.2019 od 9:00 do 9:30
2.termín 22.1.2019 od 9:00 do 9:30
3.termín 28.2.2019 od 14:00 do 14:30
4.termín 5.3.2019 od 9:00 do 9:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E.

Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
702 000 Kč
Výtěžek dražby
683 000 Kč
Tržní cena
80 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.