Dražba jednopodlažního meziměstského autobusu SETRA 260kW 12 tis ccm

99 800 Kč
Výtěžek dražby
Označení předmětu dražby:
Ojetý AUTOBUS MEZIMĚSTSKÝ, značky: SETRA, obchodní označení: S315UL, kategorie vozidla: M3, typ: S315UL, RZ: 2AS 7689, datum 1. registrace vozidla: 7.10.2003, VIN: WKK62710113003431, zdvih. objem: 11 967 ccm, výkon: 260 kW, palivo: NM, typ motoru: OM 457 LA III/6, směrnice EHS/ES: 2001/27A/EURO III, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 ZADNÍ, počet míst k sezení: 50, počet míst k stání 38, převodovka: AUT, barva: MODRÁ, karoserie: JEDNOPODLAŽNÍ, MEZIMĚSTSKÝ, STK platná do: 24.3.2024, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 796 844 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Autobus není vybaven klimatizací, automatická převodovka, nezávislé topení, ASR, celkový stav odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu uskladnění, registrační značky jsou uloženy v depositu
Rozvor: 6 080 mm
Celková délka: 12 000 mm
Celková výška: 3 350 mm
Celková šířka: 2 500 mm
Provozní hmotnost: 12 000 kg
Povolení hmotnost: 18 000 kg                                                           
První registrace automobilu byla na území SRN, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 2110/010/24.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Tyto náklady dražebníka jsou splatné společné s cenou dosaženou vydražením.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.  

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Dražebníka
Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000080/23
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná
Datum dražby 4. 04. 2024  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 99 800 Kč
Tržní cena 199 600 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 27.03.2024 od 10:00 do 10:30
2. termín 02.04.2024 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: na odstavném parkovišti na adrese Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10 - Michle, GPS: 50.0608306N, 14.4740056E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/feromumobu.
Sraz: před vchodem do budovy Magistrátu hl. m. Prahy - Odbor dopravně správních činností, Nad Vršovskou horou 88/4, Praha 10 – Michle, GPS: 50.0606919N, 14.4757481E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/rakoraceka, kontakt: tel. 736 649 596 – p. Vosmík
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
99 800 Kč
Výtěžek dražby
199 600 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.