Dražba havarovaného BMW 750I, F01, 300 kW rv. 8/2009

211 000 Kč
Výtěžek dražby
Označení a podpis předmětu dražby: Vážně havarovaný OSOBNÍ AUTOMOBIL SEDAN, značky: BMW, obchodní označení: 750 I, kategorie vozidla: M1, Varianta: KA81, verze: 5K, RZ: 2AL 3203, datum 1. registrace vozidla: 18.8.2009, VIN: WBAKA81000CY31917, zdvih. objem: 4 395 ccm, výkon 300 kW, palivo: BA, barva: 354 STŘÍBRNÁ METALÍZA karoserie: SEDAN, počet míst k sezení: 4. Stav počítadla ujetých kilometrů 151 973 km.(dále jen „automobil“ a „předmět dražby“). Výbava automobilu: • 1 x KLÍČ, VTP, ORV • AUTOM-KLIMA 2 ZÓNOVÁ • KOMFORT PŘÍSTUP • POTAHY KŮŽE DAKOTA • BEDERNÍ OPĚRKA • VYHŘÍVÁNÍ Z- SEDADEL • PARKOVACÍ LOKÁTOR • PNEU 245/50 R 18 W • VNĚ - ZRCÁT ZACL/SKLOP • OVL- ZÁMKU Z- VÍKA AUT • PŘ - SEDADLA VENTILOVA • KOMFORTNÍ SEDADLO PŘ • KOMFORTNÍ SEDADLO Z • ALARM • 439S CCM 300KW • DISKY 8 J X 18 ALU • VNI - OSVĚTL AMBIENTE • ROZHRANÍ BLUETOOTH • HIFI REPRO-SOUST • SOFT - CLOSE AUTOM • Z- SEDADLA VĚTRANÁ • VYHŘÍVÁNÍ PŘ SEDADEL • SLUNEČ - ROLETA BOČ • DŘEVO FINELINE • AUT - PŘEVODOVKA 6- ST Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti automobilu, k automobilu je jeden klíč, VTP, ORV, stav ujetých kilometrů byl zjištěn načtením z klíče, automobil byl vážně havarován 24. 6.2013. Vydražitel vydraží automobil ve stavu, jak stojí a leží. Omezení váznoucí na předmětu dražby: Na předmětu dražby vázne zajišťovací převod vlastnického práva ve prospěch ČSOB Leasing, a.s., IČO: 63998980, sídlem Na Pankráci 310/60, Praha 4, 140 00 vyplývající ze Smlouvy o úvěru 7111365. Zajišťovací převod vlastnického práva zpeněžením zaniká. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočteno DPH 21 %. Odměna dražebníka je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 7 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Termín úhrady ceny dosažené vydražením a odměny dražebníka: 1. Je-li cena dosažená vydražením nižší než 200 000 Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ihned po skončení dražby. (Doporučujeme vklad na účet) 2. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 200 000 Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě 10 dní ode dne skončení dražby. 3. Je-li cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě 30 dní ode dne skončení dražby. Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit v zákonem stanovených lhůtách v hotovosti k rukám dražebníka, nebo bankovním převodem či vkladem ve prospěch účtu dražebníka č. účtu: 51-194 8500 207/0100 a vydražitel uvede variabilní symbol platby „rodné číslo“ vydražitele, jako fyzické osoby nebo „IČ“ vydražitele, jako právnické osoby. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, šekem, platební kartou je nepřípustná.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000005 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 5. 04. 2016  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 211 000 Kč
Tržní cena 149 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 12 500 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny:
1. termín 30. března 2016 od 10:00 do 10:30.
2. termín 5. dubna 2016 od 9:00 do 9:30
Místo prohlídky je na adrese: Synot Auto a.s., Tř. T. Bati 400, 763 02 Zlín. Více informací na tel 257 22 33 22.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
211 000 Kč
Výtěžek dražby
149 000 Kč
Tržní cena
12 500 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.