Dražba Fordu Tourneo Custom 2.2 TDCi 92 kW Titanium, odpočet DPH

483 400 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO, značky: FORD, obchodní označení: TOURNEO CUSTOM, kategorie vozidla: M1, typ: FAC, varianta: CYFF1DBX, verze: D9WLAZCBS*, RZ: 1BC7600, datum 1. registrace vozidla: 21.08.2015, VIN: WF03XXTTG3FY03027, zdvih. objem: 2 198 ccm, výkon: 92 kW, palivo: NM, typ motoru: CYFF, směrnice EHS/ES: 195/2013K, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: ČERNÁ, spojovací zařízení: TŘÍDA A50-X, počet míst k sezení: 8, STK platná do: 21.08.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 29 422 km, skutečný stav km není znám; (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Vozidlo koupeno v ČR jako nové, údržba automobilu omezena na běžný záruční a pozáruční servis bez výměny nebo CO skupin. Údržba v poslední době zanedbávána a automobil byl v mezidobí několikrát odstaven z provozu.

Technický stav jednotlivých skupin automobilu Ford Tourneo Custom 2.2 TDCi 92 kW Titanium:
Stav automobilu odpovídá jeho stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5574/129/2018.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.


Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000028 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 2. 08. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 323 400 Kč
Tržní cena 485 000 Kč
Jistina 45 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 12.07.2018 od 09:30 do 10:00
2. termín 02.08.2018 od 09:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E.
Více informací na tel 257 22 33 22.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
483 400 Kč
Výtěžek dražby
485 000 Kč
Tržní cena
45 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.