Dražba FORD Ranger XLT 2.2 TDCi 4x4 118 kW pickup

114 000 Kč
Nejnižší podání

Označení předmětu dražby:
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL BA PICK UP, značky: FORD, obchodní označení: RANGER, kategorie vozidla: N1G, typ: 2AB, varianta: QJ2W4P, verze: 5BDBF4, RZ: 8H2 1094, datum 1. registrace vozidla: 19.1.2018, VIN: 6FPPXXMJ2PHK33387, zdvih. objem: 2 198 ccm, výkon: 118 kW, palivo: NM, typ motoru: QJ2W, směrnice EHS/ES: 2016/646ZC/EURO 6, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MAN, barva: ČERNÁ, karoserie: BA PICK UP, spojovací zařízení: A50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 25.1.2024, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 221 484 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava automobilu FORD Ranger 2011 XLT 2.2 TDCi 4x4 118 kW pickup: 6ti rychlostní manuální převodovka, ABS, ESP, manuální klimatizace, 3 dveř. provedení, multifunkční kožený volant, vyhřívané přední i zadní okno, kotevní úchyty ISOFIX, nefunkční baterie, vozidlo je nepojízdné s pravděpodobnou závadou motoru, nutná značková diagnostika.

Technické parametry:
Rozvor: 3 220 mm
Celková délka: 5 354 mm
Celková výška: 1 848 mm
Celková šířka: 1 860 mm
Provozní hmotnost: 2 209 kg
Povolení hmotnost: 3 270 kg                                                         
    
První registrace automobilu byla na území SRN, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové  soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 2120/020/24.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Předmět dražby je prodáván, jak stojí a leží ve smyslu ustanovení § 1918 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a navrhovatel neodpovídá za jakékoliv vady předmětu dražby.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Tyto náklady dražebníka jsou splatné společné s cenou dosaženou vydražením.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.  

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb DražebníkaDražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000004/24
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná
Datum dražby 20. 06. 2024  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Připravované
Nejnižší podání 114 000 Kč
Tržní cena 171 000 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 11.06.2024 od 14:00 do 14:30
2. termín 17.06.2024 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
114 000 Kč
Nejnižší podání
171 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.exdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.