Dražba Fiat Ducato 2,0 JTD 85 kW MultiJet L2H2

122 000 Kč
Výtěžek dražby

Označení předmětu dražby:
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL BB SKŘÍŃOVÝ, značky: FIAT, obchodní označení: DUCATO, kategorie vozidla: N1, typ: 250, varianta: BRMFB, verze: EYI, RZ: 7M1 3635, datum 1. registrace vozidla: 9.10.2013, VIN: ZFA25000002489215, zdvih. objem: 1 956 ccm, výkon: 85 kW, palivo: NM, typ motoru: 250A1000, směrnice EHS/ES: 630/2012M, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: ŽLUTÁ, karoserie: BB SKŘÍŇOVÁ, počet míst k sezení 2, STK platná do: 11.8.2023, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 106 761 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava automobilu odpovídá modelu Fiat Ducato 2,0 JTD 85 kW MultiJet L2H2:
Technické parametry:
Rozvor: 3 450 mm
Celková délka: 5 413 mm
Celková výška: 2 522 mm
Celková šířka: 2 050 mm
Provozní hmotnost: 1 910 kg
Povolená hmotnost: 3 300 kg                                                           
První registrace automobilu byla na území EU, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří, ale počet ujetých kilometrů je nezvykle nízký a pravděpodobně neodpovídá skutečnosti.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 2029/006/23.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.  

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Dražebníka

Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000005/23
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná
Datum dražby 25. 04. 2023  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 122 000 Kč
Tržní cena 161 400 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 13.4.2023 od 14:00 do 14:30
2. termín 19.4.2023 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
122 000 Kč
Výtěžek dražby
161 400 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.