Dražba chladícího vozu IVECO DAILY 50C14 3.0 do 3,5t - možný odpočet DPH

93 400 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL CHLADÍRENSKÝ, značky: IVECO, obchodní označení: DAILY 50C14, kategorie vozidla: N1, typ: 50C14, RZ: 3SB7797, datum 1. registrace vozidla: 19.08.2010, VIN: ZCFC50A3105840825, zdvih. objem: 2 998 ccm, výkon: 103 kW, palivo: NM, typ motoru: F1CE3481L, směrnice EHS/ES: 2008/74K, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 ZADNÍ, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, karoserie: SAMONOSNÁ SKŘÍŇ, počet míst k sezení: 3, Povolená hmotnost: 3 500 kg, STK platná do: 01.10.2016, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 319 202 km, (dále jen „předmět dražby“ a „automobil“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Údržba automobilu omezena na běžný záručí a pozáruční servis bez výměny nebo CO skupin. Automobil je bez platné STK dlouhodobě odstaven z provozu. Technický stav automobilu byl zjištěn dne 21.11.2017 prohlídkou znalce pana Kapičky Zdeňka. Motor: hlučný chod studeného i teplého motoru, únik oleje, koroze výfuku. Nyní nefunkční startér. Na panelu přístrojů svítí kontrolka poruchy motoru, stav odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání. Převodovka: mírný únik oleje, zvětšená vůle v mechanismu řazení, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km. Zadní náprava: koroze disků kol, koroze exponovaných dílů, stav odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání. Přední náprava, mech. řízení: koroze disků kol, koroze exponovaných dílů. Prasklý kryt šroubů L kola a P chybí, stav odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání. Rám s příslušenstvím: koroze exponovaných dílů, stav odpovídá stáří, mechanické poškození zadního nárazníku, stav odpovídá stáří a počtu ujetých km a způsobu užívání. Kabina s výbavou: lak je matný a zašlý, s četnými lakovými oděrkami a mechanickým poškozením na povrchu. Koroze víka motoru na přední hraně. Deformovaný B sloupek na P straně. Menší mechanické poškození čelního skla na několika místech. Na panelu přístrojů svítí kontrolka poruchy brzd (ABS). Chybí kryt uložení řadicí páky. Interiér je silně zašpiněný, sedalo řidiče je prosezené a potrhané. Zámek spínací skříňky je zablokovaný, startovaní je ovládané dodatečně namontovanými přepínači. Chybí kryt zátky nádrže s ochrannou lištou. Mechanické poškození krytu obou vnějších zpětných zrcátek. Přední nárazník je na obou krajích uvolnění a deformovaný. Chybí kryt před P kolem, stav odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání. Nástavba: lak je matný s menším mechanickým poškozením na obou stranách skříně. Koroze exponovaných částí nosníků nástavby. Deformovaný rám dveří. Deformovaný a prasklá podlaha nákladového prostoru. Chybí poziční světla na P straně, stav odpovídá stáří, počtu ujetých km a způsobu užívání. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000097 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 20. 02. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 93 400 Kč
Tržní cena 140 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 08.02.2018 od 09:30 do 10:00
2. termín 20.02.2018 od 09:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5. GPS: 50.0568247N, 14.4095014E.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
93 400 Kč
Výtěžek dražby
140 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.