Dražba automobilu Kia Shuma 1.5 Liftback, odpočet DPH, EKO poplatek zaplacen

6 900 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: KIA, obchodní označení: SHUMA, kategorie vozidla: M1, typ: FBH2M, varianta: 1.5, RZ: 9B01987, datum 1. registrace vozidla: 11.3.1999, VIN: KNEFB2422W5401164, zdvih. objem: 1 498 ccm, výkon: 65 kW, palivo: BA 95 B, typ motoru: BF, směrnice EHS/ES: 96/69, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ČERVENÁ TMAVÁ, karoserie: LIFTBACK, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení : 5, STK platná do: 20.9.2017, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 124 932 km, skutečný stav km není znám. (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Technický stav jednotlivých skupin automobilu Kia Shuma 1.5 Liftback: Motor: původní, provozní opotřebení, netěsnost, únik oleje, výfuk poč. koroze. Spojka: provozní opotřebení. Převodovka: provozní opotřebení, netěsnost. Rozvodovka, hnací hřídele: provozní vůle. Zadní náprava: provozní opotřebení. Přední náprava + mech. řízení: provozní vůle převodu a mechan. řízení, vůle v uložení a zavěšení. Brzdová soustava: nutná celková revize a oprava. Skříň karoserie: provozní opotřebení, poškození, oděrky, postupující koroze. Lak: nejednotný a zašlý. Podezření na manipulaci s počítadlem ujetých kilometrů, dne 25.09.2013 byl stav 179 000 km. Výbava karoserie: základní, původní, nadměrné opotřebení. Uvedený typ vozidla se jako nový již nevyrábí. Prošlá technická prohlídka, vozidlo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích! První registrace automobilu byla na území SRN, v ČR potom 14.3.2002, poplatek dle §37 zák 185/2001 zaplacen. automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3056/53/2019 Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 7 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000036 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 20. 08. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 6 900 Kč
Tržní cena 13 800 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 15.8.2019 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Horní huť 419, 696 03 Dubňany, okres Hodonín, GPS: 48.9280864N, 17.0881461E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3wUnJ
Cenové podmínky
Cenové podmínky
6 900 Kč
Výtěžek dražby
13 800 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.