Dražba automobilu Hyundai H-1 2,5 CRDi, 100 kW, 6 míst, odpočet DPH

169 400 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ, značky: HYUNDAI, obchodní označení: H-1, kategorie vozidla: N1, typ: TQ, varianta: V6D32, verze: M52AZ1, RZ: 4H86907, datum 1. registrace vozidla: 08.08.2011, VIN: KMFWBX7JABU353285, zdvih. objem: 2 497 ccm, výkon: 100 kW, palivo: NM, typ motoru: D4CB, směrnice EHS/ES: 2003/76B, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 ZADNÍ, barva: BÍLÁ, karoserie: SKŘÍŇOVÁ, počet míst k sezení: 6, STK platná do: 28.07.2017, počet ujetých km: 67 019,(dále jen „předmět dražby“ a „automobil“). Výbava automobilu Hyundai H1, 6 míst, 100 kW: Manuální klimatizace, centrální zamykání, posuvné boční dveře na obou stranách, autorádio, elektrické stahování okének. Technický popis stavu automobilu uveden na základě vypracovaného znaleckého posudku č. 104/2017 k datu 09.06.2017: Směrnice EHS/ES č.: 2003/76b, EURO 4 Motor: Typ: D4CB, výkon: 100 kW, původní, palivový systém bez zjevných vad, stav odpovídá stáří. Spojka: Původní, stav odpovídá stáří. Převodovka: Původní, drobný únik oleje, stav odpovídá stáří. Přední náprava a řízení: Původní, stav úměrný provozu. Zadní náprava: Původní, stav úměrný provozu. Brzdy: Původní, doporučená kontrola, stav odpovídá stáří. Karoserie a příslušenství: Původní, přístrojová deska včetně přístrojů – kontrolka signalizuje závadu DPF; zasklení: drobná poškození; nárazníky – přední: drobná poškození – odřený lak; nárazníky – zadní: drobná poškození – odřený lak; čalounění: stav úměrný provozu; výplň dveří: stav úměrný provozu; strop: stav úměrný provozu, znečištěný; sedadla: drobné poškození, znečištěná Kabina: Lak: místy poškozený Celkový stav odpovídá době provozu. Blatníky PP a LP: drobné poškození – odřený lak; LZ a PZ: běžné opotřebení Bok karoserie L: drobné poškození; Bok karoserie P: drobné poškození – odřený lak, nabourané Nárazník P a Z: drobné poškození Střecha: Sloupky: místní odření Dveře LP: drobné poškození – odřený lak; PP: drobné poškození; LZ: drobné poškození; PZ: drobné poškození – odřený lak, nabourané Podlaha: běžné opotřebení Servisní interval: Poslední servis v r. 2014 – neznačkový servis, dle sdělení: běžné opravy. Závěr: Automobil zakoupen v ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani za skryté vady. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000080 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 24. 10. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 169 400 Kč
Tržní cena 254 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 30 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 26.09.2017 od 9:30 do 10:00
2. termín 05.10.2017 od 9:30 do 10:00
3. termín 19.10.2017 od 9:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
169 400 Kč
Výtěžek dražby
254 000 Kč
Tržní cena
30 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.