Dražba automobilového jeřábu ČKD - AD 14

320 000 Kč
Výtěžek dražby
Speciální automobil automobilový jeřáb ČKD - AD 14, rok výroby: 1990, podvozek LIAZ SA – N3, č. podvozku: L2 FG 0017, výrobní č. karoserie: TNG 150850 L2 FG 0017/90 20/1990, motor Liaz MI. 2A – MS 636, č. motoru: L21 461 – 0632N/90, STK do 8/2017, číslo technického průkazu: AK 000023, RZ: ME 93-60, palivo: nafta, revize: ZZ z 4/2016, nosnost jeřábu: 14t, výložník: 23,4 m včetně krakorce. (dále jen „předmět dražby“). Popis stavu předmětu dražby: Jedná se o ojetý funkční speciální automobilový jeřáb ČKD - AD 14, rok výroby 1990, na podvozku LIAZ SA – N3 se vznětovým motorem Liaz MI. 2A – MS 636, oranžové barvy, počet najetých kilometrů dle tachometru 88 960, revize ZZ z 4/2016, nosnost jeřábu 14t, výložník 23,4 m včetně krakorce, drobná netěsnost hydraulického vysouvání podpěrných pacek, drobná netěsnost hydraulického naklápění ramene. Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000080 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 6. 12. 2016  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 320 000 Kč
Tržní cena 425 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 16.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
2. termín 23.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
3. termín 1.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o.
Strážnická 3976, Mělník, kontaktní osoba p. Pekař, tel: 602 213 442, 315 650 515.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
320 000 Kč
Výtěžek dražby
425 000 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.