Dražba AUDI SQ5 3.0 Quattro 260 kW ODPOČET DPH

460 000 Kč
Nejnižší podání
Označení předmětu dražby:
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AC KOMBI, značky: AUDI, obchodní označení: SQ5, kategorie vozidla: M1G, typ: FY, varianta: XCWGDQ1, verze: QA8QA8D5006PFY107MMEM1FL, RZ: 9AC 8871, datum 1. registrace vozidla: 26.11.2018, VIN: WAUZZZFY4J2149934, zdvih. objem: 2 995 ccm, výkon: 260 kW, palivo: BA, typ motoru: CWG, směrnice EHS/ES: 2016/646W/EUR 6, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUT, barva: BÍLÁ, karoserie: AC KOMBI, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 6.12.2024, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 206 795 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava automobilu AUDI SQ5 3.0 Quattro 260 kW: 8 stupňová automatická převodovka pro pohon všech kol, automatická klimatizace plus, el. imobilizér, systém start/stop s rekuperací, kožený sportovní multifunkční volant, el. vyhřívaná přední sedadla s oddělenou regulací a pamětí, keyless-entry, sportovní výbava se sport. koly, palubní počítač s multifunkčním displayem, komfortní telefonování ecall, navigační přístroj high, přední a zadní parkovací zařízení, automatické udržování vzdálenosti s omezovačem rychlosti, vnější vyhřívaná zrcátka s el. pamětí.
První registrace automobilu byla na území SRN, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 2133/033/24.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
d) Změna vlastníka předmětu dražby v registru vozidel včetně správních poplatků: 2 500 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Tyto náklady dražebníka jsou splatné společné s cenou dosaženou vydražením.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 14 dnů od konání dražby.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Dražebníka
Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000022/24
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná
Datum dražby 11. 07. 2024  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Připravované
Nejnižší podání 460 000 Kč
Tržní cena 570 200 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 26.06.2024 od 14:00 do 14:30
2. termín 02.07.2024 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
460 000 Kč
Nejnižší podání
570 200 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.exdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.