Dražba AUDI e-Tron Advanced 55 Quattro 300 kW

520 000 Kč
Nejnižší podání
Označení předmětu dražby:
Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AC KOMBI, značky: AUDI, obchodní označení: E-TRON, kategorie vozidla: M1, typ: GE, varianta: XBM1JQ1, verze: QE1QE1G1Z, RZ: EL146AC, datum 1. registrace vozidla: 16.8.2019, VIN: WAUZZZGE6LB001016, výkon: 300 kW, palivo: EL, typ motoru: EAS/EAW, směrnice EHS/ES:  2017/1347AX, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUT, barva: BÍLÁ, karoserie: AC KOMBI, spojovací zařízení: A-50X, TYP TMB PS 138, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 16.8.2023, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 46 842 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu AUDI e-Tron Advanced 55 Quattro 300 kW: automatická převodovka pro elektrický pohon, automatická klimatizace plus, elektromotor 300 kW, kožené potahy, sportovní přední vyhřívaná sedadla s oddělenou regulací, sedadlo řidiče s pamětí, kožený multifunkční volant, pohon všech kol, keyless-entry, imobilizér, asistent pro vedení v jízdním pruhu a zácpě, vnější el. zrcátka s pamětí a aut. zatmavováním, navigační přístroj High, automatické udržování vzdálenosti, multifunkční palubní počítač, přední a zadní kamerový systém a 2 boční kamery, asistent pro průjezd křižovatkou, rozpoznávání dopravních značek, při zkušební jízdě zjištěn nečitelný přenos obrazu pravého vnějšího zrcátka, zmatnělý obraz, nutná kontrola - elektronické seřízení nebo oprava přenosu.
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 2119/019/24.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 8 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Tyto náklady dražebníka jsou splatné společné s cenou dosaženou vydražením.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění k rukám dražebníka. Pokud
tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.  

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Dražebníka
Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000019/24
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná
Datum dražby 11. 06. 2024  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Připravované
Nejnižší podání 520 000 Kč
Tržní cena 780 000 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 28.05.2024 od 14:00 do 14:30
2. termín 05.06.2024 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
520 000 Kč
Nejnižší podání
780 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.exdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.