/ Ceník služeb /

Ceník služeb

KOVA Group a.s.

IČO: 27411672, se sídlem Malátova 633/12, Praha 5
(dále jen jako „Dražebník“)

ve smyslu ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník uveřejňuje tento ceník služeb (dále jen jako „Ceník“) a informuje všechny potencionální účastníky dražby nebo aukce, navrhovatele a klienty, kteří mají zájem o účast v dražbě, aukci nebo uzavření smlouvy o provedení dražby a aukce s Dražebníkem, (dále jen jako „Zájemce“), že služby objednané nebo provedené Dražebníkem a Organizační náklady dražby nebo aukce budou účtovány dle tohoto Ceníku, pokud není ve Smlouvě o provedení dražby, zákoně 26/2000 Sb. o veřejných dražbách v platném znění nebo aukci uvedeno jinak.

1. Administrativní příprava dražby nebo aukce

Jedná se o paušální náklady Dražebníka na analýzu předmětu převodu, zejména popisu jeho stavu, zjištění právních a faktických vad, případné ocenění movitých věcí přímo Dražebníkem nebo zadání ocenění předmětu převodu znalcem, zprostředkování sepisu realitní smlouvy advokátem, přípravu veškeré smluvní dokumentace, průvodních dopisů, objednávek na uveřejnění dražební vyhlášky, dokumentace k propagaci předmětu převodu a následnou archivaci dokumentace v souladu s platnými předpisy.

Nemovité věci

První dražba nebo aukce25 000 Kč
Opakovaná dražba nebo aukce15 000 Kč

Movité věci

První dražba nebo aukce15 000 Kč
Opakovaná dražba nebo aukce7 500 Kč
2. Fotodokumentace předmětu dražby a aukce
Nemovitost5 000 Kč
Vozidlo2 000 Kč
Ostatní movité věci3 000 Kč
3. Analýza vad nemovitosti dle §12 Realitního zákona
Jednotka8 000 Kč
Pozemek5 000 Kč
Dům15 000 Kč
Komerční areál30 000 Kč
4. Inzerce dražeb a aukcí

Zahrnuje zpracování nabídky předmětu převodu, její evidenci v informačních systémech Dražebníka a její uveřejnění na relevantních inzertních portálech a sociálních sítích.

Realitní servery
kova.cz, drazby.cz, sreality.cz, realitymix.cz, reality.idnes.cz, EuroBydleni.cz, RealCity.cz, reality-cechy.cz100 Kč/den
Ostatní servery
sbazar.cz, bazos.cz, sauto.cz, burzaspravcu.cz60 Kč/den
Inzerce na Facebook a Instagramdle nákladů
5. Prohlídky a předání předmětu dražby a aukce
Každá započatá hodina dražebníka při prohlídce, nebo předávání2 500 Kč/hod
Cestovní náklady10 Kč/km
Náhrada za ztracený čas1 000 Kč/hod
6. Úkony spojené s Katastrem nemovitostí
Vytvoření návrhu na vklad do KN – změna vlastnictví500 Kč
Vytvoření návrhu na vklad do KN – výmaz zástavního práva500 Kč
Sepis plné moci k prodeji/koupi nemovitosti advokátem2 000 Kč
Sepis obecné plné moci1 000 Kč
7. Příprava daňových přiznání
Vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
za jednotku a pozemek
1 000 Kč
Vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
za rodinný dům
1 500 Kč
Vypracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí
za ostatní druhy nemovitostí
1 000 Kč + 300 Kč za každou nemovitost
8. Služby spojené s vozidly
Diagnostika závad na vozidle800 Kč/hod
Výměna autobaterie600 Kč
Parkovné – osobní automobil1 200 Kč/měsíc
Parkovné – nákladní automobil1 500 Kč/měsíc
Pojištění odpovědnosti z provozu mot. vozidla při10 Kč/den
Převoz osobního automobilu do 3,5 tuny25 Kč/km
Převoz nákladního vozidla do 3,5 tuny35 Kč/km
Paušální převoz vozidla do 3,5 tuny v rámci okresu Praha1 500 Kč
Čištění vozidla bez tepování interiéru1 500 Kč
Čištění vozidla s tepováním interiéru2 500 Kč
9. Ostatní služby
Jednání na základě plné moci1 000 Kč/hod
Vypracování podkladů pro převod elektřiny, plynu, vody aj.500 Kč

Pokud není uvedeno jinak, jsou uvedené ceny bez příslušné sazby DPH.

Ceník je platný od 1.8.2021.

Máte dotazy nebo chcete uspořádat dražbu?

Zavolejte nebo nám napište, připravíme pro vás nezávaznou nabídku zdarma.