Avia A 65 L Valník, EURO 2

15 000 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL VALNÍKOVÝ, značky: AVIA, obchodní označení: AVIA 65 L, kategorie vozidla: N2, RZ: 3SB1484, datum 1. registrace vozidla: 1998, VIN: TNAA1L000WA000916, zdvih. objem: 3 596 ccm, výkon 76 kW, palivo: NM, barva: ČERVENÁ ZÁKLADNÍ, karoserie: VALNÍK, počet míst k sezení: 3, STK platná do: 10/2016, č. VTP: UF344272, přečtený počet ujetých kilometrů 414 100 km, včetně příslušenství. (dále jen „automobil“ a „předmět dražby“). Výbava automobilu Avia 65 L Valník: • Radiopřehrávač • Posilovač řízení Popis stavu předmětu dražby: Vozidlo zakoupeno v ČR jako nové, má lehká poškození karoserie a nákladní korby, vozidlo vyžaduje servisní prohlídku. Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží (úhrnkem) ve smyslu § 1918 NOZ a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000109 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 21. 12. 2016  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 15 000 Kč
Tržní cena 45 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 8.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
2. termín 15.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
3. termín 20.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o.
Strážnická 3976, 276 01 Mělník, kontaktní osoba p. Pekař, tel: 602 213 442, 315 650 515.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
15 000 Kč
Výtěžek dražby
45 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.