Aukce velkého RD s velkou zahradou 1 754 m2, Karlovy Vary - Jenišov

9 000 000 Kč
Výtěžek dražby
Soubor nemovitých věcí včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, kanalizace), a to: • Pozemek parc. č. 240/3 o výměře 907 m2 – trvalý travní porost; • Pozemek parc. č. 252/1 o výměře 96 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Jenišov č.p. 136, bydlení; • Pozemek parc. č. 252/2 o výměře 84 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž • Pozemek parc. č 252/3 o výměře 287 m2 – ostatní plocha; • Pozemek parc. č. 253/1 o výměře 380 m2 – zahrada; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na LV č. 260, pro katastrální území Jenišov, obec Jenišov, okres Karlovy Vary; (dále jen „Předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Předmětem aukce je samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům o celkové výměře 210 m2 situovaný na pozemku o výměře 1 754 m2 ve vyhledávané rezidenční čtvrti v Karlových Varech – Jenišov, Zátiší. Podsklepený cihlový dům o dispozici 5+1 byl v roce 2013 kompletně zrekonstruován a rozšířen. Byl položen základ pro rozšíření domu ze současné zastavěné plochy domu 96 m2 na 136 m2. Dům se nachází v zelené lesní zóně, příjezdová komunikace je asfaltová. V obci zastávka bus a vlak. K domu přiléhá udržovaná zahrada se stromy a keři, dvě studny s vodou, které jsou využívány pro zavlažovací systém zahrady a pro přívod vody do sauny. Ve dvoře je parkovací místo, přístavba s garáží pro tři auta, technická místnost, sauna pro 10 osob s elektrickým krbem, sprcha, kulečník / posilovna s krbem, krytý altán s krbem na grilování. Vytápění domu a ohřev horné vody se provádí pomocí elektrického kotle. V nosné zdi obývacího pokoje je komín pro připojení krbu. Náklady na bydlení pro čtyřčlennou rodinu činí cca 5 000,00 Kč měsíčně. Dostupná kabelová televize, satelit, internet. Nemovitost je nabízena bez vybavení. Energetická náročnost budovy třída G (bude upřesněno). Nemovitost je napojena na veřejný vodovod, elektřinu; odpad řešen vlastní ČOV. Jedná se o lokalitu s plnou občanskou vybaveností – mateřská, základní škola, pošta, hřiště a sportoviště, lékárny, praktický i veterinární lékař, obchody, kulturní a sportovní vyžití (MMF, kino, golfové hřiště), s výbornou dostupností do centra Karlových Varů a napojením na dálnici D6. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Faktické vady: • Nemovitost byla v r. 2013 kompletně rekonstruována a rozšířena dle tehdy platných norem a předpisů, které nemusí odpovídat aktuálně platným normám. • Skutečný stav nemovitosti dle geometrického plánu č. 1411-65/2019 ze dne 27.1.2020 není zanesen do katastru nemovitostí. Právní vady: viz LV č. 260, pro kú. Jenišov • Zákaz zcizení a zatížení - povinnost k parc. č. 240/3, 252/1, 252/2, 252/3, 253/1, č.j. V-1111/2019-403 • Zástavní právo smluvní - povinnost k parc. č. 240/3, 252/1, 252/2, 252/3, 253/1, č.j. V-1111/2019-403 Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 12.01.2021 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000079 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 17. 12. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 9 000 000 Kč
Tržní cena 12 000 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 300 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 30.11.2020 od 10:00 do 10:30
2. termín 10.12.2020 od 15:00 do 15:30
Místo prohlídky je na adrese: Jenišov čp. 136, 360 01 Jenišov, GPS: 50.2363328N, 12.7878589E, odkaz na mapy.cz:
https://mapy.cz/s/gebesokolo. Prohlídky předmětu aukce je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Více informací u Organizátora aukce na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
9 000 000 Kč
Výtěžek dražby
12 000 000 Kč
Tržní cena
300 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.