Aukce velkého RD s velkou zahradou 1 754 m2, Karlovy Vary - Jenišov

9 000 000 Kč
Nejnižší podání
Soubor nemovitých věcí včetně faktických součástí, příslušenství a
přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, kanalizace), a to:
• Pozemek parc. č. 240/3 o výměře 907 m2 – trvalý travní porost;
• Pozemek parc. č. 252/1 o výměře 96 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Jenišov č.p. 136, bydlení;
• Pozemek parc. č. 252/2 o výměře 84 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, garáž
• Pozemek parc. č 252/3 o výměře 287 m2 – ostatní plocha;
• Pozemek parc. č. 253/1 o výměře 380 m2 – zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na LV č. 260, pro katastrální území Jenišov, obec Jenišov, okres Karlovy Vary;
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Předmětem aukce je samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům o celkové výměře 210 m2 situovaný na pozemku o výměře 1 754 m2 ve vyhledávané rezidenční čtvrti v Karlových Varech – Jenišov, Zátiší. Podsklepený cihlový dům o dispozici 5+1 byl v roce 2013 kompletně zrekonstruován a rozšířen. Byl položen základ pro rozšíření domu ze současné zastavěné plochy domu 96 m2 na 136 m2. Dům se nachází v zelené lesní zóně, příjezdová komunikace je asfaltová. V obci zastávka bus a vlak.
K domu přiléhá udržovaná zahrada se stromy a keři, dvě studny s vodou, které jsou využívány pro zavlažovací systém zahrady a pro přívod vody do sauny. Ve dvoře je parkovací místo, přístavba s garáží pro tři auta, technická místnost, sauna pro 10 osob s elektrickým krbem, sprcha, kulečník / posilovna s krbem, krytý altán s krbem na grilování. Vytápění domu a ohřev horné vody se provádí pomocí elektrického kotle. V nosné zdi obývacího pokoje je komín pro připojení krbu. Náklady na bydlení pro čtyřčlennou rodinu činí cca 5 000,00 Kč měsíčně. Dostupná kabelová televize, satelit, internet. Nemovitost je nabízena bez vybavení. Energetická náročnost budovy třída G (bude upřesněno). Nemovitost je napojena na veřejný vodovod, elektřinu; odpad řešen vlastní ČOV.
Jedná se o lokalitu s plnou občanskou vybaveností – mateřská, základní škola, pošta, hřiště a sportoviště, lékárny, praktický i veterinární lékař, obchody, kulturní a sportovní vyžití (MMF, kino, golfové hřiště), s výbornou dostupností do centra Karlových Varů a napojením na dálnici D6.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
Faktické vady:
• Nemovitost byla v r. 2013 kompletně rekonstruována a rozšířena dle tehdy platných norem a předpisů, které nemusí odpovídat aktuálně platným normám.
• Skutečný stav nemovitosti dle geometrického plánu č. 1411-65/2019 ze dne 27.1.2020 není zanesen do katastru nemovitostí.
Právní vady: viz LV č. 260, pro kú. Jenišov
• Zákaz zcizení a zatížení - povinnost k parc. č. 240/3, 252/1, 252/2, 252/3, 253/1, č.j. V-1111/2019-403
• Zástavní právo smluvní - povinnost k parc. č. 240/3, 252/1, 252/2, 252/3, 253/1, č.j. V-1111/2019-403

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.
Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 12.01.2021 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000079 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 17. 12. 2020  10:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Stav Připravované
Nejnižší podání 9 000 000 Kč
Tržní cena 12 000 000 Kč
Jistina 300 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 30.11.2020 od 10:00 do 10:30
2. termín 10.12.2020 od 15:00 do 15:30
Místo prohlídky je na adrese: Jenišov čp. 136, 360 01 Jenišov, GPS: 50.2363328N, 12.7878589E, odkaz na mapy.cz:
https://mapy.cz/s/gebesokolo. Prohlídky předmětu aukce je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Více informací u Organizátora aukce na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
9 000 000 Kč
Nejnižší podání
12 000 000 Kč
Tržní cena
300 000 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.realdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

 Jan Dvořák
Jan Dvořák

Specialista na dražby, jazyky: čeština, angličina, němčina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.