Aukce spoluvlastnických podílů 1/12 na pozemcích o výměře 9 222 m2 v kú. Unhošť, okr. Kladno

1 000 Kč
Nejnižší podání
Označení a podpis předmětu aukce:
• spoluvlastnický podíl 1/12 na pozemku p. č. 750/36, orná půda o výměře 5 212 m2,
• spoluvlastnický podíl 1/12 na pozemku p. č. 1835/1, orná půda o výměře 4 010 m2,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno na LV č. 1151 pro k. ú. a obec Unhošť, (dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Pozemky jsou určeny k zemědělskému využití s přístupem přes obecní pozemek.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
• Předkupní právo spoluvlastníků.
• Pravděpodobně je předmět aukce pronajat, protože pozemky jsou zemědělsky využívány.

Zjištěná cena:
Tržní ocenění předmětu aukce bylo provedeno v rámci dědického řízení vedeného u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 32 D 483/2010 na částku 21 315,00 Kč.

Kritéria výběru vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000017 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 16. 05. 2019  11:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Stav Připravované
Nejnižší podání 1 000 Kč
Tržní cena 21 315 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Předmět aukce je volně přístupný, a proto se prohlídky předmětu aukce se neprovádějí.
Dokumenty k dražbě
Dokumenty k dražbě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 000 Kč
Nejnižší podání
21 315 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.realdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Jan Dvořák

Specialista na dražby, jazyky: čeština, angličina, němčina

+420 721 060 060

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.