Aukce spoluvlastnických podílů 1/12 na pozemcích o výměře 9 222 m2 v kú. Unhošť, okr. Kladno

50 001 Kč
Výtěžek dražby
Označení a podpis předmětu aukce: • spoluvlastnický podíl 1/12 na pozemku p. č. 750/36, orná půda o výměře 5 212 m2, • spoluvlastnický podíl 1/12 na pozemku p. č. 1835/1, orná půda o výměře 4 010 m2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno na LV č. 1151 pro k. ú. a obec Unhošť, (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Pozemky jsou určeny k zemědělskému využití s přístupem přes obecní pozemek. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: • Předkupní právo spoluvlastníků. • Pravděpodobně je předmět aukce pronajat, protože pozemky jsou zemědělsky využívány. Zjištěná cena: Tržní ocenění předmětu aukce bylo provedeno v rámci dědického řízení vedeného u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 32 D 483/2010 na částku 21 315,00 Kč. Kritéria výběru vítěze aukce: Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000017 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 16. 05. 2019  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 50 001 Kč
Tržní cena 21 315 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 1 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Předmět aukce je volně přístupný, a proto se prohlídky předmětu aukce se neprovádějí.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
50 001 Kč
Výtěžek dražby
21 315 Kč
Tržní cena
1 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.