Aukce rodinného domu ve Světlé nad Sázavou, okr. Havlíčkův Brod

700 000 Kč
Výtěžek dražby
• Pozemek parc. č. St. 10 o výměře 248 m2 – zastavená plocha a nádvoří, součástí je stavba Dolní Dlužiny, č.5., rodinný dům; • Pozemek parc. č. 23 o výměře 147 m2 - zahrada; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na LV č. 54, pro katastrální území Dolní Dlužiny, obec Světlá nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod, (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Rodinný dům je volně stojící, zděný, přízemní, vesnického typu bez obytného podkroví. Základy bez dostatečné hydroizolace proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce smíšené zdivo, střecha sedlová, krov dřevěný, střešní krytina tašková, klempířské prvky z pozinkovaného plechu. Fasáda vápenná hladká. Okna dřevěná zdvojená. Vnitřní omítky vápenné. Krytina podlah dlažba či PVC (bez olištování). Vytápění lokální, kamna na tuhá paliva, v kuchyni elektrický sporák. V domě WC, vyzděný sprchový kout. Ohřev vody v elektrickém bojleru. Dispoziční řešení: vstupní veranda, chodba, kuchyň, dva pokoje, garáž (původní stodůlka). Přístupová komunikace zpevněná. Dům je napojen na elektrický proud, obecní vodovod, odpadní vody svedeny do septiku. Pozemek je rovinatý, nepravidelného tvaru, oplocený. Dolní Dlužiny je malá vesnice, část města Světlá nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod. Nachází se asi 5 km na sever od Světlé nad Sázavou. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: • Věcné břemeno zřizování a provozování vedení • Zástavní právo smluvní • Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají. Kritéria výběru vítěze aukce: Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 27.12.2019 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000116 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 12. 12. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 700 000 Kč
Tržní cena 700 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 40 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 5.12.2019 od 10:00 do 10:30
2. termín 9.12.2019 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: Dolní Dlužiny č.p.5, GPS: 49.7161181N, 15.3992989E, odkaz na mapy.cz:
https://mapy.cz/s/damelojoho
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
700 000 Kč
Výtěžek dražby
700 000 Kč
Tržní cena
40 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.