Aukce rodinného domu s pozemky v Radkovicích u Měčína, okres. Klatovy

650 000 Kč
Výtěžek dražby
• St. 1/3 o výměře 409 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Radkovice, č.e. 3, rod.rekr, Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1/3 • 367/3 o výměře 821 m2, zahrada; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, na LV č. 285, pro katastrální území Radkovice u Měčína, obec Měčín, okres Klatovy.(dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Jedná se o nemovitost určenou k bydlení. rekreační chalupa, která sestává z obytné části a dílny. Provedena rekonstrukce, výměna el. rozvodů, plastových trubek přítoků a odtoků vody, kanalizace s odtoky do žumpy. nové podlahy v obytných místnostech, plovoucí podlaha, dlažba. Nemovitost - Rek. chalupa se bočními nosnými stěnami dotýká sousedních nemovitostí, obdobného charakteru. Dispozice: Dispozičně je v objektu jedna bytová jednotka 3+ 1. 1.NP - vstupní chodba, kuchyně, koupelna s WC, pokoj, pokoj, pokoj, Zastřešení. Tvar půdorysu je obdélníkový, základy zděné bez vodorovné izolace proti vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné, skutečné provedení je možné posoudit po úplném odkrytí konstrukce, stropy dřevěné trámové s podhledem, krov valbový, střešní krytina pálená taška jednoduchá, obvodové stěny zděné, vnější úprava povrchů omítka z břizolitu, částečně opadaná, sokl kolem domu je celý zbaven původní omítky na cihlu, vnitřní povrch štukové omítky hladké, keramický obklad, tapety. okna plastová dvojitá, podlahy plovoucí podlaha, dlažba, PVC. Vytápění lokální na tuhá paliva, v současné době bez kamen. nejsou zabudovány. Elektro světelný a motorový rozvod. rozvod vody, vodu pitná čerpána ze studny umístěné na pozemku, čerpadlo umístěno za koupelnou, studená i teplá, ohřev vody je el. bojlerem, plyn není přiveden, vybavení kuchyně kuchyňská linka s příslušenstvím, vybavení koupelny vana, umyvadlo, samostatné splachovací WC. Obytná část je napojena na veřejné inženýrské sítě, elektřina, žumpa na pozemku, plyn není při veden. Voda pitná čerpána ze studny, která je umístěna na pozemku. Konstrukce a vybavení: Základy zděné bez vodorovné izolace proti vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné, skutečné provedení je možné posoudil po úplném odkrytí konstrukce, stropy dřevěné trámové s podhledem, krov valbový, střešní krytina pálená taška jednoduchá, obvodové stěny zděné, vnější úprava povrchů omítka z břizolilu, částečně opadaná, bez zateplení, sokl na fasádě na domě je celý zbaven původní omítky na cihlu. Klempířské konstrukce žlaby a svody z pozinku. Bleskosvod ano. Vnitřní omítky jsou štukové vápenné, vnější obklady nejsou, vnitřní povrch štukové omítky hladké, keramický obklad, okna plastová dvojitá. podlahy plovoucí podlaha, dlažba, PVC. Vytápění lokální na tuhá paliva, v současné době bez kamen, nejsou zabudovány. Elektro světelný a motorový rozvod, rozvod vody. voda pitná čerpána ze studny umístěné na pozemku, čerpadlo umístěno za koupelnou, studená i teplá, ohřev vody je el. bojlerem, plyn není přiveden, vnitřní obklady keramické. dveře dřevěné, svlakové, okna dvojitá plastová. Vytápění lokální na tuhá paliva, v současné době bez krbových kamen, nejsou zabudovány. Vybavení koupelny vana, umyvadlo. Samostatné splachovací WC. Vybavení kuchyně kuchyňská linka s příslušenstvím. Odtoky vody a odtok WC jsou napojeny do žumpy. Obytná část je napojena na veřejné inženýrské sítě, elektřina, žumpa na pozemku, plyn není zaveden. Voda pitná čerpána ze studny. pomocí čerpadla Darlling, umístěno za koupelnou. Studna je umístěna na pozemku. Zastřešení původní, bez zatepleni a parozábrany. podlahy původní, dřevěné fošny. Objekt má venkovní zpevněné plochy, vedlejší stavby, pozemek je zatravněn, okrasné a ovocné stromy, pozemek je oplocen. Celkově je objekt zanedbaný Nemovitost je obývána. Přístup k nemovitosti je po zpevněné komunikaci. Místopis: Radkovice leží v průměrné výšce 387 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme v historických pramenech v roce 1389. Celková katastrální plocha obce je 332 ha, z toho orná půda zabírá čtyřicet devět procent. Kolem třetiny obce je zalesněná. Vzhledem ke geografické poloze bychom nalezli obci velmi málo ploch s travním porostem. Vesnička Radkovice se nachází na území okresu Plzeň – jih a náleží pod Plzeňský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Přeštice. Obec Radkovice se rozkládá asi dvacet čtyři kilometrů jižně od centra Plzně čtyři kilometry jihovýchodně od města Přeštice. Stálý počet občanů léto malé vesničky 1 139 obyvatel. Radkovice leží v katastrálním území Radkovice u Měčína o rozloze 8,21 km2. V obci je obecní úřad, vesnici prochází červená a modrá turistická značka, zřícenina hradu Skála. Zástavba je soustředěna po obou stranách poměrně úzké ulicové návsi se čtvercovou kapličkou uprostřed a dále navazuje podél silnice do Horšic. Domy jsou z velké části tradiční, ještě klasicistního charakteru. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště, obecní sál, svaz žen, hasiči. V obci není žádný obchod. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: V sekci B LV 285, kú. Měčín • Věcné břemeno (podle listiny), oprávnění pro Parcela St. 1/3, povinnost k Parcela St. 1/2, na základě listiny Usnesení soudu číslo deníku 110/1933. Zapsané v katastru nemovitost pod POLVZ:116/1971, Z-17100116/1971-404. • Věcné břemeno chůze, oprávnění pro Parcela St. 1/3, povinnost k Parcela 17/18, na základě listiny Usnesení soudu číslo deníku 48/1933. Zapsané v katastru nemovitost pod POLVZ: 118/1971, Z-17100118/1971-404. • Věcné břemeno chůze, oprávnění pro parcela St. 1/3, povinnost k Parcela 17/17, na základě listiny Usnesení soudu číslo deníku 90/1933. Zapsané v katastru nemovitost pod POLVZ: 119/1971, Z-17100119/1971-404. • Věcné břemeno oprav a údržby, oprávnění pro Parcela St. 1/3, povinnost k Parcela 17/16, na základě listiny Usnesení soudu číslo deníku 86/1933. Zapsané v katastru nemovitost pod POLVZ: 120/1971, Z-17100120/1971-404. • Věcné břemeno braní vody, oprávnění pro Parcela St. 1/3, povinnost k Parcela 17/16, na základě listiny Usnesení soudu číslo deníku 86/1933. Zapsané v katastru nemovitost pod POLVZ: 120/1971, Z-17100120/1971-404. V sekci C LV 285, kú. Měčín • Věcné břemeno užívání pro Boudová Věra, Tř. 1. máje 903, 33401 Přeštice, nar. 11.6.1940 a Přibylová Ivana, náměstí Míru 139, 26701 Králův Dvůr, nar. 21.4.1963, povinnost k Parcela St. 1/3 na základě Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 17.08.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.08.2009. Zapsané v katastru nemovitost pod č.j. V-2373/2009-404. • Věcné břemeno spoluužívání pro Boudová Věra, Tř. 1. máje 903, 33401 Přeštice, nar. 11.6.1940 a Přibylová Ivana, náměstí Míru 139, 26701 Králův Dvůr, nar. 21.4.1963, povinnost k Parcela St. 1/3 a 367/2 na základě Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 17.08.2009.Právní účinky vkladu práva ke dni 19.08.2009. Zapsané v katastru nemovitost pod č.j. V-2373/2009-404. • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu aukce neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. Zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají. Kritéria výběru vítěze aukce: Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000058 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 28. 03. 2019  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebylo učiněno podání
Výtěžek dražby 650 000 Kč
Tržní cena 650 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 14.3. 2019 od 15:00 do 15:30
2. termín 26.3. 2019 od 15:00 do 15:30
Místo prohlídky je na adrese: Radkovice ev.č. 3, Měčín
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
650 000 Kč
Výtěžek dražby
650 000 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.