Aukce lesních pozemků, cca 60 tis m2, Nová Hradečná, okr. Olomouc

780 740 Kč
Výtěžek dražby
• Pozemek parc. č. 953/41 o výměře 12 997 m2 – lesní pozemek; • Pozemek parc. č. 953/52 o výměře 6 994 m2 – lesní pozemek; • Pozemek parc. č. 953/117 o výměře 5 405 m2 – lesní pozemek; • Pozemek parc. č. 953/176 o výměře 5 912 m2 – lesní pozemek; • Pozemek parc. č. 955/16 o výměře 11 059 m2 – lesní pozemek; • Pozemek parc. č. 955/41 o výměře 10 677 m2 – lesní pozemek; • Pozemek parc. č. 955/113 o výměře 5 658 m2 – lesní pozemek; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, na LV č. 538, pro katastrální území Nová Hradečná, obec Nová Hradečná, okres Olomouc, (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Lesní pozemek o výměře 12 997 m2 se nachází mimo zastavěné území Nová Hradečná. Podle informace Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů se u lesního pozemku p.p.č. 953/41 na výměře 3 100 m2 jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 11; lesní typ 3O; v zastoupení dřevin: 70 % - smrk, 30 % - jedle ve věku 112 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 80 % porostů); na výměře 5 100 m2 se jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 7; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 95 % - smrk, 5 % - modřín ve věku 77 let, obmýtí – 100 (po polomech bez zalesnění); na výměře 1 697 m2 se jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 5; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 57 let, obmýtí – 100 (po polomech bez zalesnění); na výměře 2 200 m2 se jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 3; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 32 let, obmýtí – 100 (po polomech se jedná 50 % porostů) a na výměře 900 m2 se jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 2; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 24 let, obmýtí – 100. U lesního pozemku p.p.č. 953/52 se na výměře 2 594 m2 jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 6; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 68 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 60 % porostů) a na výměře 4 400 m2 se jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 5; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 57 let, obmýtí – 140 (po polomech bez zalesnění). U lesního pozemku p.p.č. 953/117 se na výměře 3 400 m2 jedná o oddělení 10; dílec O; porost f; porostní skupina 8; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 81 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 60 % porostů) a na výměře 2 005 m2 se jedná o oddělení 10; dílec F; porost g; porostní skupina 0; lesní typ 3S; nyní bez zalesnění. U lesního pozemku p.p.č. 953/176 se na výměře 4 000 m2 jedná o oddělení 10; dílec U; porost e; porostní skupina 10; lesní typ 3K; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 100 let, obmýtí – 110 (po polomech se nachází 10 % porostů); na výměře 1 200 m2 se jedná o oddělení 10; dílec U; porost e; porostní skupina 7; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 85 % - smrk a 15 % - dub ve věku 75 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 30 % porostu) a na výměře 712 m2 se jedná o oddělení 10; dílec U; porost e; porostní skupina 1; lesní typ 3S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 12 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 60 % porostu). U lesního pozemku p.p.č. 955/16 se na výměře 5 900 m2 jedná o oddělení 10; dílec B; porost j; porostní skupina 8; lesní typ 4K; v zastoupení dřevin: 95 % - smrk a 5 % - modřín ve věku 79 let, obmýtí – 110 (po polomech se nachází 10 % porostů); na výměře 2 100 m2 se jedná o oddělení 10; dílec B; porost j; porostní skupina 4; lesní typ 4S; v zastoupení dřevin: 70 % - jedle a 30 % - smrk ve věku 48 let, obmýtí – 100; na výměře 900 m2 se jedná o oddělení 10; dílec B; porost j; porostní skupina 1; lesní typ 4S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 17 let, obmýtí – 100 a na výměře 2 159 m2 se jedná o oddělení 10; dílec B; porost j; porostní skupina O; lesní typ 4S; nyní bez zalesnění. U lesního pozemku p.p.č. 955/41 se na výměře 2 400 m2 jedná o oddělení 10; dílec C; porost n; porostní skupina 2; lesní typ 4S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 20 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 70 % porostů); na výměře 4 500 m2 se jedná o oddělení 10; dílec C; porost n; porostní skupina 8; lesní typ 4S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 79 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 10 % porostu) a na výměře 3 777 m2 se jedná o oddělení 10; dílec C; porost n; porostní skupina 10; lesní typ 4S; v zastoupení dřevin: 100 % - smrk ve věku 108 let, obmýtí – 100 (po polomech se nachází 10 % porostu). U lesního pozemku p.p.č. 955/113 se na výměře 900 m2 jedná o oddělení 10; dílec L; porost j; porostní skupina 10; lesní typ 4N; v zastoupení dřevin: 98 % - buk a 2 % smrk ve věku 106 let, obmýtí – 120 (po polomech se nachází 15 % porostů) a na výměře 4 758 m2 se jedná o oddělení 10; dílec L; porost j; porostní skupina 0; lesní typ 4N; nyní bez zalesnění. Nová Hradečná je obec s počtem 666 obyvatel (Malý lexikon obcí ČR - 2016). Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - REBOLESY s.r.o. Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - REBOLESY s.r.o. Kritéria výběru vítěze aukce: Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky. Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 27.3.2020 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000121 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 2. 06. 2020  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 780 740 Kč
Tržní cena 780 740 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 40 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
Pozemky jsou volně přístupné, a proto se prohlídky neorganizují.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
780 740 Kč
Výtěžek dražby
780 740 Kč
Tržní cena
40 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.