Aukce dvougeneračního domu 347 m2, Odry, okr. Nový Jičín

2 440 000 Kč
Výtěžek dražby
Soubor nemovitých věcí včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace), a to: • Pozemek parc. č. 672/1 o výměře 150 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Odry č.p. 735, rod. dům; • Pozemek parc. č. 672/3 o výměře 38 m2 – jiná plocha; • Pozemek parc. č. 689/2 o výměře 66 m2 – zahrada; vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 508, pro katastrální území Odry, obec Odry, okres Nový Jičín; (dále jen „Předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Rodinný dům č.p. 735 byl postaven jako samostatný objekt a má celkem 3 nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, v části je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1950. V roce 1996 proběhla přístavba. Základy jsou betonové, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 35 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Má valbovou střechu, střešní krytinu tvoří asfaltové šindele a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky objektu jsou vápenocementové, místy chybí, zateplení pláště není provedeno. Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako atypický – v 1.NP se nachází byt o dispozici 4+1 včetně sociálního zařízení (společné také pro obytné prostory ve 2.NP) a garážové stání. Z chodby je schodištěm přístup do 2.NP, kde je kuchyně a 2 pokoje a příprava na výstavbu sociálního zařízení. Samostatným vchodem z exteriéru je schodištěm přístup do dalšího samostatného bytu umístěného ve 2. a 3.NP o dispozici 5+1. V domě se nachází chodba o výměře 8,70 m2, WC o výměře 1,56 m2, koupelna o výměře 5,94 m2, pokoj o výměře 9,69 m2, pokoj o výměře 13,42 m2, kuchyně o výměře 12,20 m2, obývací pokoj o výměře 15,49 m2, ložnice o výměře 11,50 m2, schodiště o výměře 10,23 m2, spíž o výměře 4,47 m2, chodba o výměře 2,08 m2, místnost o výměře 1,08 m2, místnost o výměře 1,76 m2, kuchyně o výměře 13,63 m2, pokoj o výměře 29,99 m2, pokoj o výměře 8,19 m2, schodiště o výměře 5,21 m2, kuchyně o výměře 13,59 m2, koupelna s WC o výměře 7,70 m2, pokoj o výměře 18,02 m2, ložnice o výměře 9,49 m2, schodiště o výměře 2,97 m2, pokoj o výměře 11,86 m2, hala o výměře 15,06 m2, pokoj o výměře 11,46 m2, pokoj o výměře 11,19 m2, sklep o výměře 20,92 m2, půda o výměře 70,00 m2. Podlahová plocha činí 256,46 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 347,38 m2. Vnitřní omítky jsou vápenocementové a štukové, v některých místnostech chybí. Okna jsou plastová s dvojsklem a dřevěná zdvojená, v části objektu s žaluziemi. Orientace obytných prostor je na severozápad, jihovýchod a jihozápad. Vybavení koupelny v 1.NP tvoří klasická vana a umyvadlo a na WC je klasická toaleta, ve 2.NP klasická vana, umyvadlo a klasická toaleta. Jsou zde použity dřevěné plné a dřevěné prosklené dveře, v některých místnostech chybí, zárubně jsou ocelové, někde chybí a vchodové dveře jsou hliníkové a dřevěné. Vybavení kuchyní tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů a elektrický sporák, příp. plynový sporák. Pro osvětlení jsou použity lustry. V obytných místnostech jsou koberce, v kuchyních je podlaha řešena kobercem, příp. linem, v koupelnách jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je na podlaze teraco. Mezi další vybavení domu patří krbová kamna a anténní rozvody. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, má připojení na veřejnou kanalizaci a je zde zaveden zemní plyn. Vytápění v domě je řešeno kotlem na tuhá paliva a elektrickými přímotopy, příp. krbovými kamny a topná tělesa představují závěsné radiátory. Ohřev vody zajišťuje bojler a plynový průtokový ohřívač. Objekt má stěny provedené podstandardně (částečně chybí omítky), střecha je bez vad, okna jsou ve většině objektu zastaralá, podlahy jsou zastaralé, vybavení v domě je zastaralé a rozvody v domě jsou zastaralé. Rodinný dům je před rekonstrukcí. Na pozemku se nachází okrasné a ovocné dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku (garážovém stání). Objekt je postaven v severovýchodní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení. Je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty. Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde nízké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 100leté vody). V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů. Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: Faktické vady: • Dům před rekonstrukcí. Navrhovatel odkazuje i na další vady uvedené ve znaleckém posudku č. 10338-116/2020 soudního znalce XP invest s.r.o. – Znalecký ústav, Ing. Jana Fichnová, Mánesova 1374/53, 120 00 Praha. • Navrhovateli není detailně znám stav Předmětu aukce. Navrhovatel neodpovídá za jakékoliv vady Předmětu aukce, a to ani za skryté vady. Právní vady: viz LV č. 508, pro kú. Odry • Předkupní právo • Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu • Zástavní právo smluvní • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Malá Anna S Předmětem aukce jsou spojena tato práva a omezení, která v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění nezanikají: • Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon); Kritéria výběru Vítěze aukce: Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci: Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky. Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 24.6.2021 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12. Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci. Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000086 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 3. 06. 2021  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 2 440 000 Kč
Tržní cena 2 440 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 100 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 26.5.2021 od 14:00 do 14:30
2. termín 31.5.2021 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: Odry, Růžová č.p. 735/3, 742 35 Odry, GPS: 49.6653775N, 17.8331469E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/daforevajo. Více informací u Organizátora aukce na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
2 440 000 Kč
Výtěžek dražby
2 440 000 Kč
Tržní cena
100 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.