Aukce dvougeneračního domu 347 m2, Odry, okr. Nový Jičín

2 440 000 Kč
Nejnižší podání
Soubor nemovitých věcí včetně faktických součástí, příslušenství a přípojek inženýrských sítí (vody, elektřiny, plynu, kanalizace), a to:

• Pozemek parc. č. 672/1 o výměře 150 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Odry č.p. 735, rod. dům;
• Pozemek parc. č. 672/3 o výměře 38 m2 – jiná plocha;
• Pozemek parc. č. 689/2 o výměře 66 m2 – zahrada;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na LV č. 508, pro katastrální území Odry, obec Odry, okres Nový Jičín;
(dále jen „Předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Rodinný dům č.p. 735 byl postaven jako samostatný objekt a má celkem 3 nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, v části je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven v roce 1950. V roce 1996 proběhla přístavba.

Základy jsou betonové, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 35 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Má valbovou střechu, střešní krytinu tvoří asfaltové šindele a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky objektu jsou vápenocementové, místy chybí, zateplení pláště není provedeno.

Oceňovaný objekt je dispozičně řešen jako atypický – v 1.NP se nachází byt o dispozici 4+1 včetně sociálního zařízení (společné také pro obytné prostory ve 2.NP) a garážové stání. Z chodby je schodištěm přístup do 2.NP, kde je kuchyně a 2 pokoje a příprava na výstavbu sociálního zařízení. Samostatným vchodem z exteriéru je schodištěm přístup do dalšího samostatného bytu umístěného ve 2. a 3.NP o dispozici 5+1. V domě se nachází chodba o výměře 8,70 m2, WC o výměře 1,56 m2, koupelna o výměře 5,94 m2, pokoj o výměře 9,69 m2, pokoj o výměře 13,42 m2, kuchyně o výměře 12,20 m2, obývací pokoj o výměře 15,49 m2, ložnice o výměře 11,50 m2, schodiště o výměře 10,23 m2, spíž o výměře 4,47 m2, chodba o výměře 2,08 m2, místnost o výměře 1,08 m2, místnost o výměře 1,76 m2, kuchyně o výměře 13,63 m2, pokoj o výměře 29,99 m2, pokoj o výměře 8,19 m2, schodiště o výměře 5,21 m2, kuchyně o výměře 13,59 m2, koupelna s WC o výměře 7,70 m2, pokoj o výměře 18,02 m2, ložnice o výměře 9,49 m2, schodiště o výměře 2,97 m2, pokoj o výměře 11,86 m2, hala o výměře 15,06 m2, pokoj o výměře 11,46 m2, pokoj o výměře 11,19 m2, sklep o výměře 20,92 m2, půda o výměře 70,00 m2. Podlahová plocha činí 256,46 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 347,38 m2.

Vnitřní omítky jsou vápenocementové a štukové, v některých místnostech chybí. Okna jsou plastová s dvojsklem a dřevěná zdvojená, v části objektu s žaluziemi. Orientace obytných prostor je na severozápad, jihovýchod a jihozápad. Vybavení koupelny v 1.NP tvoří klasická vana a umyvadlo a na WC je klasická toaleta, ve 2.NP klasická vana, umyvadlo a klasická toaleta. Jsou zde použity dřevěné plné a dřevěné prosklené dveře, v některých místnostech chybí, zárubně jsou ocelové, někde chybí a vchodové dveře jsou hliníkové a dřevěné. Vybavení kuchyní tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů a elektrický sporák, příp. plynový sporák. Pro osvětlení jsou použity lustry.

V obytných místnostech jsou koberce, v kuchyních je podlaha řešena kobercem, příp. linem, v koupelnách jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je na podlaze teraco.
Mezi další vybavení domu patří krbová kamna a anténní rozvody.
Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, má připojení na veřejnou kanalizaci a je zde zaveden zemní plyn. Vytápění v domě je řešeno kotlem na tuhá paliva a elektrickými přímotopy, příp. krbovými kamny a topná tělesa představují závěsné radiátory. Ohřev vody zajišťuje
bojler a plynový průtokový ohřívač.

Objekt má stěny provedené podstandardně (částečně chybí omítky), střecha je bez vad, okna jsou ve většině objektu zastaralá, podlahy jsou zastaralé, vybavení v domě je zastaralé a rozvody v domě jsou zastaralé. Rodinný dům je před rekonstrukcí.

Na pozemku se nachází okrasné a ovocné dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku (garážovém stání).

Objekt je postaven v severovýchodní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení. Je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde nízké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.
Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu
aukce:

Faktické vady:
• Dům před rekonstrukcí. Navrhovatel odkazuje i na další vady uvedené ve znaleckém posudku č. 10338-116/2020
soudního znalce XP invest s.r.o. – Znalecký ústav, Ing. Jana Fichnová, Mánesova 1374/53, 120 00 Praha.
• Navrhovateli není detailně znám stav Předmětu aukce. Navrhovatel neodpovídá za jakékoliv vady Předmětu aukce, a to ani za skryté vady.

Právní vady: viz LV č. 508, pro kú. Odry
• Předkupní právo
• Zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu
• Zástavní právo smluvní
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - Malá Anna

S Předmětem aukce jsou spojena tato práva a omezení, která v souladu s ustanovením § 285 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění nezanikají:
• Dlužník pravděpodobně užívá předmět aukce společně se svojí rodinou a vyklizení předmětu dražby se řídí §285 odst. 2. zákona č. 182/2006 Sb. zákon o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon);

Kritéria výběru Vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává Účastník aukce, který učinil nejvyšší podání. Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za cenovou nabídku Navrhovateli k předmětu aukce, přičemž Navrhovatel má právo tuto nabídku odmítnout i bez uvedení důvodu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Vítěz aukce bude Organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda Navrhovatel akceptuje jeho nabídku, a to do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce Navrhovatelem akceptována, má Vítěz aukce povinnost uzavřít s Navrhovatelem Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne ukončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci Vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této aukční vyhlášky.

Nedohodnou-li se Navrhovatel a Vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 24.6.2021 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě a způsobem stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 30 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady Vítěze aukce.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000086 / 20
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 3. 06. 2021  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Připravované
Nejnižší podání 2 440 000 Kč
Tržní cena 2 440 000 Kč
Jistina 100 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 26.5.2021 od 14:00 do 14:30
2. termín 31.5.2021 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: Odry, Růžová č.p. 735/3, 742 35 Odry, GPS: 49.6653775N, 17.8331469E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/daforevajo. Více informací u Organizátora aukce na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
2 440 000 Kč
Nejnižší podání
2 440 000 Kč
Tržní cena
100 000 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.jrdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.