Opakovaná dražba značkových hodinek, křišťálových a jantarových šperků

105 000 Kč
Výtěžek dražby
Úhrnkem zásoby hodinek a šperků dlužníka IL VENDORO s.r.o. v likvidaci, IČO: 26474671, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Slezská 169/10 sepsané v majetkové podstatě pod položkou č. 1 až 27, (dále jen „předmět dražby“). Popis stavu předmětu dražby: Jedná se o zásoby hodinek a šperků dlužníka IL VENDORO s.r.o. v likvidaci, IČO: 26474671, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Slezská 169/10 sepsané v majetkové podstatě pod položkou č. 1 až 27. Zásoby jsou nové, nenošené, stav odpovídá stáří a způsobu uskladnění. Soupis zásob dle položek: 29 ks Náramků z bílého kovu osazený kameny 4 ks Náramků z bílého kovu – stříbro 21 ks Párů náušnic osazených kameny (různé barvy kamenů a tvary) – stříbro, sklo 1 ks Přívěsku osazený růžovými kameny (tvar koule) - stříbro, sklo 16 ks Prstenů z bílého kovu osazených kameny (různé barvy a tvary) - stříbro, sklo 6 ks Řetízků z bílého kovu - nerezové oceli 7 ks Pánských hodinek značky Lumír 36 ks Dámských hodinek značky Lumír 2 ks Dámských hodinek D&G 3 ks Pánských hodinek D&G 3 ks Pánských hodinek Lacoste 1 ks Pánské hodinky Armani 1 ks Dámské hodinky Armani 1 ks Pánské hodinky Diesel 68 ks Dámských hodinek Adriatica 10 ks Pánských hodinek Adriatica 20 ks Dámských hodinek Garet 2 ks Pánských hodinek Garet 68 ks Jantarových náhrdelníků 13 ks Jantarových náramků 2 ks Řetízků s jantarovým přívěskem 9 ks Jantarových přívěsků 1 ks Prstýnek 16 ks Náhrdelníků (různé barvy) - krystal 6 ks Náhrdelníků se šňůrkou (různé barvy)-krystal 2 ks Náramků (různé barvy) - krystal, stříbro 1 ks Náhrdelník - perlový, stříbro Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000040 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 20. 04. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 105 000 Kč
Tržní cena 150 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 12 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 13. 4. 2017 od 9:30 do 10:00.
2. termín 20. 4. 2017 od 9:30 do 10:00.
Prohlídky je též možné zajistit individuálně po telefonické domluvě.
Místo prohlídky je na adrese: TP Insolvence, v.o.s., Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7. Více informací na tel. 257 22
33 22.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
105 000 Kč
Výtěžek dražby
150 000 Kč
Tržní cena
12 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.