Opakovaná dražba souboru pohledávek v nominální hodnotě 3 018 866 Kč

149 800 Kč
Výtěžek dražby
Soubor nezajištěných pohledávek (movitých věcí): • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Josef Klíma, nar. 20.04.1974, bytem Sídliště Svobody 484/7, Brodek u Přerova, 751 03 Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 17.12.2014, výše pohledávky 12 985,60 Kč bez příslušenství. Pohledávka byla zjištěna v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSOL 10 INS 22442/2015 v celkové výši 12 985,60 Kč. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Michal Kněžour, nar. 01.10.1988, bytem náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, 470 01 Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 10.11.2014 a 18.06.2015, výše pohledávky 75 000,00 Kč bez příslušenství. Pohledávka byla zjištěna v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSLB 86 INS 10062/2016 v celkové výši 75 000,00 Kč. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Jitka Kadlecová, nar. 28.09.1960, bytem Zúžená 674/7, Břevnov, Praha 6, 169 00 Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 01.07.2015, výše pohledávky 97 097,90 Kč bez příslušenství. Pohledávka byla zjištěna v insolvenčním řízení pod sp. zn. MSPH 93 INS 4640/2018 v celkové výši 97 097,90 Kč. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Ivana Kovačiková, nar. 26.07.1975, bytem Chořelice 1238, Litovel, 784 01 Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 02.04.2015, výše pohledávky 34 294,31 Kč bez příslušenství. Pohledávka byla zjištěna v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSOL 16 INS 208/2017 v celkové výši 34 294,31 Kč. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Jaromír Velický, nar. 06.02.1975, bytem Osecká 161, Prosenice, 751 21 Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 20.04.2015, výše pohledávky 7 032,16 Kč bez příslušenství. Pohledávka byla zjištěna v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSOL 16 INS 2164/2016 v celkové výši 7 032,16 Kč. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Libuše Špičákova, nar. 23.03.1975, bytem Třebčín 61, Lutín, 783 42 Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 08.01.2015, výše pohledávky 14 671,05 Kč bez příslušenství. Pohledávka byla zjištěna v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSOL 16 INS 17923/2015 v celkové výši 14 671,05 Kč. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Renáta Kunčická, nar. 03.09.1949, bytem Hlavní třída 700/88, Ostrava-Poruba, 708 00 Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 18.11.2015, výše pohledávky 36 000,00 Kč bez příslušenství. Pohledávka byla zjištěna v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSOS 40 INS 21134/2016 v celkové výši 36 000,00 Kč. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Martin Kovařík, nar. 28.05.1985, bytem Voskovcová 509/1, Povel, Olomouc, 779 00 Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 07.08.2015, výše pohledávky 65 000,00 Kč bez příslušenství. Na dlužníka je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSOL 16 INS 13606/2016. Pohledávka nebyla do insolvenčního řízení přihlášena. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Naďa Jeřábková, nar. 20.06.1950, bytem Náklo 171, okr. Olomouc, 738 32 Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 24.03.2016, výše pohledávky 48 000,00 Kč bez příslušenství. Na dlužníka je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSOL 16 INS 10040/2017. Pohledávka nebyla do insolvenčního řízení přihlášena. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Marta Zatloukalová, nar. 11.01.1960, bytem Nálevkova 812/13, Olomouc, Hodolany, 779 00 Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 01.02.2016, výše pohledávky 33 000,00 Kč bez příslušenství. Na dlužníka je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSOL 10 INS 7324/2017. Pohledávka nebyla do insolvenčního řízení přihlášena. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Marketa Smyčková, nar. 17.04.1971, bytem Kampelíkova 400/17, Olomouc-Chválkovice, 779 00 Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 11.05.2015, 07.12.2015 a 01.10.2015, výše pohledávky 108 000,00 Kč bez příslušenství. Na dlužníka je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSOL 20 INS 7053/2017. Pohledávka nebyla do insolvenčního řízení přihlášena. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Libor Přaslica, nar. 23.09.1963, bytem Kelč 20, 756 43 Kelč Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 25.06.2015, výše pohledávky 2 750,00 Kč bez příslušenství. Pohledávka byla zjištěna v insolvenčním řízení pod sp. zn. KSOS 22 INS 14703/2019 v celkové výši 33 116,93 Kč. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníky Vlastimila Šrámková, nar. 19.03.1946, Milan Matoušek, nar. 15.12.1961, oba bytem Čelčice čp. 160, 798 23 Čelčice Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 11.01.2016 a 30.06.2015, výše pohledávky 511 035,00 Kč bez příslušenství. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Petr Chovančík, nar. 07.05.1985, bytem Velké Karlovice 453, 756 06 Velké Karlovice Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 11.12.2014 a 08.09.2016, výše pohledávky 150 000,00 Kč bez příslušenství. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Marcela Sitová, nar. 25.07.1955, bytem Teplická 863, 753 01 Hranice-Město Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 27.10.2015, výše pohledávky 100 000,00 Kč bez příslušenství. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníky Jaroslav Sejrek, nar. 25.02.1955, Alice Sejrková, nar. 18.07.1973, oba bytem Chlomecká 144, 252 06 Chlomek-Petrov Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 10.11.2015, výše pohledávky 550 000,00 Kč bez příslušenství. Na dlužníka Jaroslava Sejrka je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSPH 72 INS 20178/2019. Pohledávka popřena, žaloba zamítnuta – pravomocně ukončeno 18.09.2020 (INFOSOUD.CZ). Rozsudek č.j. 80 ICm 686/2020-62 v IR pod C1-15. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Ilona Vaškovičová, nar. 17.02.1974, bytem Václavkova 203, 691 44 Lednice Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 20.02.2015, výše pohledávky 100 000,00 Kč bez příslušenství. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Dominik Řeholka, nar. 26.03.1996, bytem Podlesí 5307, 760 05 Zlín Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 18.02.2015, výše pohledávky 28 000,00 Kč bez příslušenství. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Ilona Šišková, nar. 18.10.1962, bytem Středová 834, 763 21, Slavičín okr. Zlín Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 06.08.2015, výše pohledávky 30 000,00 Kč bez příslušenství. Na dlužníka je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSBR 38 INS 11547/2019. Pohledávka byla do insolvenčního řízení přihlášena. Pohledávka č. 1 zjištěna ve výši 28 554,41 Kč, pohledávka č. 2 zjištěna ve výši 30 000,00 Kč, pohledávka č. 3 zjištěna ve výši 152 963,22 Kč. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Martina Blažková, nar. 13.03.1980, bytem Třída E. Beneše 154/44, 500 12 Nový Hradec Králové Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 08.02.2017, výše pohledávky 150 000,00 Kč bez příslušenství. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Miroslav Škrovina, nar. 25.10.1968, bytem Stříbrnice 91, 752 01 Stříbrnice Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 28.01.2016, výše pohledávky 125 000,00 Kč bez příslušenství. Rozsudek č.j. 9 C 111/2020-41 ze dne 6.10.2020 - OS v Přerově přiznal IS 125 000,00 Kč s přísl., rozsudek je dosud nepravomocný. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Růžena Čížková, nar. 17.01.1948, bytem Nevanova 1057, 163 00 Praha 6 - Řepy Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 02.06.2016, výše pohledávky 75 000,00 Kč bez příslušenství. Platební rozkaz č.j. 25 C 378/2020-15 o zaplacení částky 42 000,00 Kč s příslušenstvím vydán OS v Českých Budějovicích dne 21.12.2020, dosud nepravomocný. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Michal Mikušík, nar. 23.2.1993, bytem Jaselská 3216/18, 750 02 Přerov Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 16.05.2016 a 05.09.2016, výše pohledávky 105 000,00 Kč bez příslušenství. Sepsán notářský zápis č.j. NZ 826/2020 ze dne 09.09.2020 o uznání dluhu. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Štěpánka Štorková, nar. 18.11.1975, bytem Orlické Záhoří 28, 517 64 Orlické Záhoří Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 11.06.2015, výše pohledávky 200 000,00 Kč bez příslušenství. Na dlužníka je vedeno insolvenční řízení pod sp. zn. KSHK 42 INS 18957/2020. Pohledávka přihlášena do insolvenčního řízení, pohledávka popřena věřitelem a IS dlužnice, IS nyní z důvodu opatrnosti zvažuje podání žaloby. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníky Irena Tomi, nar. 14.07.1960 a Josef Tomi, nar. 20.05.1961, oba bytem Pod hájem 322/12, 326 00 Plzeň-Doudlevce. Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 16.12.2014, výše pohledávky 200 000,00 Kč bez příslušenství. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Bohumila Víšková, nar. 29.04.1961, bytem Svojsíkova 1437/7, 169 00 Praha 6-Břevnov Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 01.07.2015, výše pohledávky 70 000,00 Kč bez příslušenství. Vydán rozsudek č.j. 6C-266/2020-22, dosud nepravomocný. • Pohledávka společnosti RITO money office s.r.o., IČO: 02006553, se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8, za dlužníkem: Milan Bochníček, nar. 10.8.1961, bytem Brambory 11, 286 01 Brambory Důvod vzniku závazku: Smlouva o zápůjčce ze dne 08.04.2016, výše pohledávky 91 000,00 Kč bez příslušenství. Sepsán notářský zápis NZ 166/2020 ze dne 07.05.2020 o uznání dluhu a dohodě o splátkách; (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: V popisu stavu, v němž se předmět dražby nachází, odkazujeme na dokumentaci, která je v dispozici navrhovatele a lze do ní nahlédnou při prohlídce předmětu dražby. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5826-07-2020. Navrhovatel neručí vydražiteli za dobytnost pohledávky. Navrhovatel ve smyslu § 1885 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně prohlašuje, že pohledávka je sporná a nejistá a může být ve smyslu tohoto ustanovení také nedobytná. Navrhovatel dále neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po přechodu vlastnického práva k pohledávce provedením této dražby buď náhodou, anebo nedopatřením vydražitele. Vydražitel je povinen přijmout právní stav pohledávek v takovém právním stavu, v jakém se nachází v den konání dražby, v tomto právním stavu se také stane případným procesním nástupcem v řízeních namísto dosavadního věřitele – navrhovatele dražby, toto vše dle § 107a) a násl. zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, resp. § 36 a násl. zák.č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Navrhovatel si vyhrazuje změnu úhrnné výše nominální hodnoty pohledávky na základě případné úhrady části pohledávky tvořících předmět dražby. Změna se týká úhrady části pohledávky za dlužníkem navrhovatele do dne dražby, úhrady dlužníka provedené navrhovateli po příklepu v této dražbě budou poukázány navrhovatelem vydražiteli do deseti dnů od předání předmětu dražby navrhovatelem vydražiteli dle § 32, zák. č. 26/2000 Sb. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000030 / 21
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 13. 04. 2021  10:00
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 149 800 Kč
Tržní cena 1 497 429 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 26.3.2021 od 10:00 do 10:30
2. termín 9.4.2021 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Paclík - insolvenční správce a spol., U Trojice 1042/2, 150 00 Praha 5, GPS: https://mapy.cz/s/jozovojama, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/jozovojama.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
149 800 Kč
Výtěžek dražby
1 497 429 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.