Kancelářský nábytek a kancelářské vybavení

1 000 Kč
Výtěžek dražby
Kancelářský nábytek a kancelářské vybavení: Psací stůl šedý 120x81x76 cm - 6ks, psací stůl šedý 180x66x76 cm - 1ks, psací stůl šedý 160x82x75 cm - 1ks, psací stůl šedý 200x81x76 cm - 7ks, psací stůl hnědý 146x75,5x73 cm - 1ks, psací stůl kovový 130x70x76 cm - 1ks, šedý 100x62x76 cm - 1ks, psací stůl šedý 162x80x76 cm - 1ks, psací stůl šedý 140x75x75 cm - 1ks, psací stůl bílý 160x80x75 cm 2ks, stůl půlkulatý - 1ks, kancelářská stěna barva šedá 324x220 cm – 1ks, kancelářské židle černé koženkové různé druhy - rovné opěrky a půlkulaté opěrky – 13ks, kancelářský šuplíkový kontejner světlý 43,5x42x56 cm – 1ks, knihovna světlá 153x100x32 cm – 1ks, skříň světlá 195x72x36 cm – 1ks, stolek hnědý 74x74x76 cm – 1ks, stolek kancelářský hnědý 119x45x66 cm - 1ks, skříňka hnědá 60x45x75 cm - 2ks, skřínka hnědá 110x40x81 cm - 1ks, psací stůl hnědý 160x80x71 cm včetně kontejneru – 1ks, skřínka světle hnědá 80x165x42,5 cm - 3ks, skřínka světle hnědá 80x165x60 cm - 1ks, skřínka světle hnědá 80x75x44 cm – 2ks, skřínka světle hnědá 80x40x42,5 - 1ks, skřínka světle hnědá 80x40x42,5 - 1ks, psací stůl světle hnědý 150x70x76 cm – 4ks. (dále jen „předmět dražby“). Popis stavu předmětu dražby: Jedná se o použitý kancelářský nábytek a vybavení kanceláří, a to psací stůl šedý 120x81x76 cm - 6ks, psací stůl šedý 180x66x76 cm - 1ks, psací stůl šedý 160x82x75 cm - 1ks, psací stůl šedý 200x81x76 cm - 7ks, psací stůl hnědý 146x75,5x73 cm - 1ks, psací stůl kovový 130x70x76 cm - 1ks, šedý 100x62x76 cm - 1ks, psací stůl šedý 162x80x76 cm - 1ks, psací stůl šedý 140x75x75 cm - 1ks, psací stůl bílý 160x80x75 cm 2ks, stůl půlkulatý - 1ks, kancelářská stěna barva šedá 324x220 cm – 1ks, kancelářské židle černé koženkové různé druhy - rovné opěrky a půlkulaté opěrky – 13ks, kancelářský šuplíkový kontejner světlý 43,5x42x56 cm – 1ks, knihovna světlá 153x100x32 cm – 1ks, skříň světlá 195x72x36 cm – 1ks, stolek hnědý 74x74x76 cm – 1ks, stolek kancelářský hnědý 119x45x66 cm - 1ks, skříňka hnědá 60x45x75 cm - 2ks, skřínka hnědá 110x40x81 cm - 1ks, psací stůl hnědý 160x80x71 cm včetně kontejneru – 1ks, skřínka světle hnědá 80x165x42,5 cm - 3ks, skřínka světle hnědá 80x165x60 cm - 1ks, skřínka světle hnědá 80x75x44 cm – 2ks, skřínka světle hnědá 80x40x42,5 - 1ks, skřínka světle hnědá 80x40x42,5 - 1ks, psací stůl světle hnědý 150x70x76 cm – 4ks. Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000004 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 9. 02. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončené - upuštěno od dražby
Výtěžek dražby 1 000 Kč
Tržní cena 20 850 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 01.02.2017 od 9.00 hod do 9.30 hod
2. termín 08.02.2017 od 9.00 hod do 9.30 hod
Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o.
Strážnická 3976, 276 01 Mělník, kontaktní osoba paní Lucie Švejcarová, tel: 722 965 025, 315 650 542.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 000 Kč
Výtěžek dražby
20 850 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.