Hutní materiál ocelové profily Trubky, zásoby 6037 kg.

72 000 Kč
Výtěžek dražby
Hutní materiál ocelové profily Trubky, úhrnkem zásoby 6037 kg. Popis stavu předmětu dražby: Jedná se o zásoby hutního materiálu, a to ocelové profily Trubky uvedené v seznamu, dražebník neručí za úplnost soupisu. Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. 1. termín 21.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 2. termín 25.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod 3. termín 5.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o. Strážnická 3976, 276 01 Mělník, kontaktní osoba p. Pekař, tel: 602 213 442, 315 650 515.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000098 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 5. 12. 2016  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Výtěžek dražby 72 000 Kč
Tržní cena 108 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 21.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
2. termín 25.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
3. termín 5.12.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o.
Strážnická 3976, 276 01 Mělník, kontaktní osoba p. Pekař, tel: 602 213 442, 315 650 515.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
72 000 Kč
Výtěžek dražby
108 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.