Gastro vybavení kuchyně

22 000 Kč
Výtěžek dražby
Gastro vybavení kuchyně, a to Chladící dvoudveřový box 185 cm, typ HJK810RP, v.č.9445930 A834201, Mrazící skříň 185 cm, typ 1-300-8216, v.č., 006484, Pultový mrazák Gorenje 380 L, série 71130023, v.č. 535235, Odkládací nerezový stůl 60cm, Dvoudřez nerezový 90 cm, Nerezový prodejní pult složený ze 4 ks, délka jednoho pultu 100 cm, Hliníkové schůdky 130 cm, Režon nerezový 130 cm, typ výrobku 21 17, v.č. 313, Chladící vitrína 120 cm, Halifax 120 v.č. 012094, Mechanická obchodní váha, typ KOA 10 v.č. 83 0192, Nerezový přípravný stůl 150 cm, Nerezový přípravný stůl s policí 140 cm. Popis stavu předmětu dražby: Jedná se o použité Gastro vybavení kuchyně, a to Chladící dvoudveřový box 185 cm, typ HJK810RP, v.č.9445930 A834201, Mrazící skříň 185 cm, typ 1-300-8216, v.č., 006484, Pultový mrazák Gorenje 380 L, série 71130023, v.č. 535235, Odkládací nerezový stůl 60cm, Dvoudřez nerezový 90 cm, Nerezový prodejní pult složený ze 4 ks, délka jednoho pultu 100 cm, Hliníkové schůdky 130 cm, Režon nerezový 130 cm, typ výrobku 21 17, v.č. 313, Chladící vitrína 120 cm, Halifax 120 v.č. 012094, Mechanická obchodní váha, typ KOA 10 v.č. 83 0192, Nerezový přípravný stůl 150 cm, Nerezový přípravný stůl s policí 140 cm. Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovali jeho hodnotu. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000075 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 30. 11. 2016  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 22 000 Kč
Tržní cena 108 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 21.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
2. termín 25.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
3. termín 30.11.2016 od 9.00 hod do 9.30 hod
Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: výrobní areál BIZEMA s.r.o.
Strážnická 3976, 276 01 Mělník, kontaktní osoba p. Pekař, tel: 602 213 442, 315 650 515.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
22 000 Kč
Výtěžek dražby
108 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.