Dražba značkových hodinek, křišťálových a jantarových šperků

105 000 Kč
Výtěžek dražby
Úhrnkem zásoby hodinek a šperků dlužníka IL VENDORO s.r.o. v likvidaci, IČO: 26474671, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Slezská 169/10 sepsané v majetkové podstatě pod položkou č. 1 až 27, (dále jen „předmět dražby“).

Popis stavu předmětu dražby:
Jedná se o zásoby hodinek a šperků dlužníka IL VENDORO s.r.o. v likvidaci, IČO: 26474671, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Slezská 169/10 sepsané v majetkové podstatě pod položkou č. 1 až 27.

Zásoby jsou nové, nenošené, stav odpovídá stáří a způsobu uskladnění.

Soupis zásob dle položek:
29 ks Náramků z bílého kovu osazený kameny
4 ks Náramků z bílého kovu – stříbro
21 ks Párů náušnic osazených kameny (různé barvy kamenů a tvary) – stříbro, sklo
1 ks Přívěsku osazený růžovými kameny (tvar koule) -
stříbro, sklo
16 ks Prstenů z bílého kovu osazených
kameny (různé barvy a tvary) - stříbro, sklo
6 ks Řetízků z bílého kovu - nerezové oceli
7 ks Pánských hodinek značky Lumír
36 ks Dámských hodinek značky Lumír
2 ks Dámských hodinek D&G
3 ks Pánských hodinek D&G
3 ks Pánských hodinek Lacoste
1 ks Pánské hodinky Armani
1 ks Dámské hodinky Armani
1 ks Pánské hodinky Diesel
68 ks Dámských hodinek Adriatica
10 ks Pánských hodinek Adriatica
20 ks Dámských hodinek Garet
2 ks Pánských hodinek Garet
68 ks Jantarových náhrdelníků
13 ks Jantarových náramků
2 ks Řetízků s jantarovým přívěskem
9 ks Jantarových přívěsků
1 ks Prstýnek
16 ks Náhrdelníků (různé barvy) - krystal
6 ks Náhrdelníků se šňůrkou (různé barvy)-krystal
2 ks Náramků (různé barvy) - krystal, stříbro
1 ks Náhrdelník - perlový, stříbro

Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000105 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 14. 03. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončené - zmařená dražba
Výtěžek dražby 15 000 Kč
Tržní cena 150 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 1. 3. 2017 od 9:30 do 10:00,
2. termín 7. 3. 2017 od 9:30 do 10:00.
3. termín 14. 3. 2017 od 9:30 do 10:00.
Prohlídky je též možné zajistit individuálně po telefonické domluvě.
Místo prohlídky je na adrese: TP Insolvence, v.o.s., Classic 7 Business Park, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7. Více informací na tel. 257 22 33 22.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
105 000 Kč
Výtěžek dražby
150 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.