Dražba značkového zboží, košile, halenky, bundy, kravaty aj. cca 39 624 ks - lze uplatnit odpočet DPH

340 998 Kč
Výtěžek dražby
- jedná se úhrnkem o zásoby zboží různých značek, např.: Friends and Rebels, Native, Columbus, Luigi Bottoni, Air Fashion, Kensington, Reflex a jiné. Zásoby zboží obsahuje: košile, halenky, kravaty, trika, svetry, bundy, tepláky, spodní prádlo a další textilní zboží. Jde cca o 39 624 ks o celkové hmotnosti 6 101 kg. Zboží je umístěno ve skladu ve střeženém průmyslovém areálu na adresa: Kojetínská 358/71, 750 02 Přerov; sklad je suchý, větraný, vytápěný; zboží je uloženo v kartonových krabicích na paletách; ve většině případů uloženo v krabicích v PE sáčcích nebo krabičkách. (dále jen „předmět dražby“ a „zboží“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Košile jsou v provedení s krátkým i dlouhým rukávem, jsou společenského i volnočasového charakteru. V řádově menším počtu se pak jedná o halenky, kravaty, svetry a další textilní zboží. Z celkového objemu zboží činí cca 15% zboží vrácené zákazníky jako reklamace s různým charakterem poškození (otvory, nedošité švy, zarezlé špendlíky aj.) Z hlediska velikostního sortimentu zboží se ve větší míře jedná o sortiment v okrajových velikostech. Ve středních tj. běžných velikostech je zboží relativně méně. Jelikož ke zboží neexistuje žádná dokumentace nelze zjistit datum pořízení. Dle charakteru a vzhledu zboží lze usuzovat, že bylo pořízeno v období od roku 2008 do roku 2014. Celý soubor, předmětné zboží, naplňuje nároky na zboží prodávané jako Second hand v kvalitě označované jako Cream. Kvalita Cream představuje nepoužité zboží v původním nebo náhradním obalu, které nebylo lisováno. Omezení váznoucí na předmětu dražby: Veškerá omezení váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000054 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 15. 08. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 340 998 Kč
Tržní cena 586 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 26. 7. 2017 od 10:00 do 11:00
2. termín 2. 8. 2017 od 10:00 do 11:00
3. termín 11. 8. 2017 od 10:00 do 11:00
Místo prohlídky je na adrese: Kojetínská 358/71, 750 02 Přerov, Více informací na tel 257 22 33 22.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
340 998 Kč
Výtěžek dražby
586 000 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.