Dražba vibrační desky Lumag RP-300 HPCA, váha 260 kg - odpočet DPH

27 000 Kč
Výtěžek dražby
Označení, specifikace a stručný popis předmětu dražby: • Vibrační deska Lumag RP - 300 HPCA, výrobní číslo: 1081RP300A15120634; (dále jen „předmět dražby“ a „vibrační deska“). Multifunkční vibrační deska s obousměrným chodem určená pro středně těžké až náročné úpravy terénu stavebního či krajinného rázu. Pohon vzduchem chlazeným čtyřtaktním benzínovým motorem; plynulá regulace pohybu vpřed i vzad; tuhá a stabilní konstrukce; motor chráněn proti přetížení; univerzální ochranný kryt řemenů; plošný výkon cca 600 m2 za hodinu. Parametry vibrační desky Lumag RP-300 HPCA Hlučnost (A) / 7m 108 dB Hmotnost 259 kg Objem nádrže 6 l Výkon motoru 6 kW Odstředivá síla 38 kN Účinná hloubka hutnění 900 mm Maximální rychlost 25 m/min Frekvence úderu 63 Hz Palivo benzín Rozměry (d x š x v) 910 x 505 x 1040 mm Rozměry hutnící desky (š x d) 475 x 825 mm Startování ruční Stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění, nutná výměna provozních kapalin a filtrů. Na předmětu dražby neváznou žádná cizí práva a omezení. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000026 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 5. 06. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 27 000 Kč
Tržní cena 35 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 29.05.2018 od 09:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Předmět dražby si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentrum Stehlík s.r.o.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
27 000 Kč
Výtěžek dražby
35 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.