Dražba traktoru LAMBORGHINI, NITRO 110 T4I, možnost odpočtu DPH 21%

1 230 000 Kč
Výtěžek dražby
Ojetý TRAKTOR KOLOVÝ, značky: LAMBORGHINI, obchodní označení: NITRO 110 T4I, kategorie vozidla: T1, typ: 15S, varianta: 110 T1, verze: LW, RZ: C007285, datum 1. registrace vozidla: 17.7.2015, VIN: ZKDY8202W0TL10020, zdvih. objem: 3 621 ccm, výkon: 77 kW, palivo: NM, typ motoru: TCD3.6L4 CODE C4DT77, směrnice EHS/ES: 2000/25D, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUTOMATICKÁ, barva: STŘÍBRNÁ, karoserie: TRAKTOR S BEZPEČNOSTNÍ KABINOU C57, spojovací zařízení: ZADNÍ TBZ KAT. 2 AUTOMATICKÁ HUBICE, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 17.7.2019, přečtený stav počítadla motohodin: 78.5 MTH, skutečný stav MTH není znám, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Značka a typ traktoru: LAMBORGHINI NITRO 110 T4I, typ 15S Druh stroje: zemědělský kolový traktor 4 x 4 – T1 Výrobce: SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. - Itálie Technický průkaz: ZA 030377 Rok výroby: 2014 Druh karoserie: KOLOVÝ TRAKTOR S BEZPEČNOSTNÍ KABINOU C57 Obsah, druh a výkon motoru: 3621 cm3, vznětový DEUTZ. 77 kW Druh a rozměr pneu prvomontáže: přední W15L x 24; 420/85 R24, zadní W 16L x 34; 460/85 R34 Tech. data: Max. rychlost: 40 km/h Šířka: 2 550 – 2 550 mm Délka: 4 270-5 085 mm Výška: 2 470 mm Spojovací zařízení: TŘÍDA TBZ KAT. 2 AUTOMATICKÁ HUBICE Další doplňky: výbava vozidla souhlasí s údaji o typu daného vozidla tedy stupeň výbavy pro daný typ, roční a modelové řadě vozidla, vyměněná nová řídící jednotka pojezdu viz dodatek k posudku. Stav předmětu dražby odpovídá stáří a provozu dle počítadla motohodin, nutná výměna provozních kapalin a startovacího akumulátoru. Bližší specifikace předmětu dražby je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 101/03/19. Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Vzhledem k tomu, že Vlastník předmětu dražby, kterého je Navrhovatel insolvenčním správcem, je plátcem DPH a cena dosažená vydražením je včetně DPH, dohodl se Navrhovatel s Dražebníkem, že z výtěžku dražby odvede dražebník daň z přidané hodnoty v souladu s §108 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o DPH na osobní daňový účet dlužníka.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000066 / 18
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 18. 04. 2019  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 1 230 000 Kč
Tržní cena 734 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 50 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 9.4. od 11:00 do 11:30
2. termín 10.4. od 14:00 do 14:30
3. termín 17.4. od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: Jiráskovo předměstí 635/III, Jindřichův Hradec, Areál firmy MALCOMCZ, GPS: 49.1313333N, 15.0132503E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3pHFS
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 230 000 Kč
Výtěžek dražby
734 000 Kč
Tržní cena
50 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.