Dražba software Call centra - DAVOS IVR Server pro 115 agentů, volací karta Aculab Prosody ASC5720 a 62 počítačů IBM Think Centre

33 000 Kč
Výtěžek dražby
Úhrnkem IT vybavení Call centra společnosti Qeneo s.r.o. nacházející se na adrese Malenovice 1149, Zlín 4. IT vybavení Call centra představuje tyto položky: 1 x Softwarové licence pro 115 agentských pozic software: DAVOS IVR Server verze Q1/2013, DAVOS ACD Server verze Q1/2013, DAVOS Dialer verze Q1/2013 1 x server IBM x3650 M3, Model 7945-K36, SN: 99D9408, Win Server 2003, karta Aculab Prosody X PCIe 2, ACS5720 včetně administrátorského přístupu. 1 x Rack 19" v.2030x š.800x hl.1000 1 x Router BOARD 1200 MikroTik 10x port 1GB 12 x LCD monitor Lenovo 19" model L1940wA 17 x LCD monitor Lenovo ThinVision 19" model L197wA 1 x PC IBM ThinkCentre 8184 model 43G P4/2,66 GHz Win XP prof. 46 x PC IBM ThinkCentre 8171 model CTO P4/3,4 GHz Win XP prof. 10 x PC IBM ThinkCentre 8172 model CTO P4, 3,0 GHz Win XP prof. 1 x PC IBM ThinkCentre 8172 model KG1 P4, 3,0 GHz Win XP prof. 3 x PC IBM ThinkCentre 8320 model 7EG P4, 2,66 GHz Win XP prof. 1 x PC IBM ThinkCentre 8183 model CK73 P4, 2,66 GHz Win XP prof. 1 x PC Lenovo ThinkCentre 6073 mod.AQ7 Core2 Duo, 2,33 GHz Win Vista Business 1 x tiskárna Konica Minolta 1600f 2 x výdejník vody ROSANA 1 x klimatizace Alaska MAC 9000 830W 28 x klávesnice různé typy 14 x headsety 18 x myš 29 x klávesnice DELL (dále jen „předmět dražby“). Popis stavu předmětu dražby: Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby ani úplnost soupisu položek, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000029 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 20. 09. 2016  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 33 000 Kč
Tržní cena 270 669 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 13. 9. 2016 od 9:30 do 10:00
2. termín 20. 9. 2016 od 9:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: Malenovice 1149, Zlín 4. Více informací na tel 257 22 33 22.
Dokumenty k dražbě
Dokumenty k dražbě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
33 000 Kč
Výtěžek dražby
270 669 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.