Dražba šicích strojů, nábytku a kancelářského zařízení

71 000 Kč
Výtěžek dražby
Úhrnkem movitý majetek, poř. č. 2 – 14, sepsaný v majetkové podstatě dlužníka Sublimace s. r. o., IČO 269 72 387, Dobronická 1257, 148 25 Praha 4 – Kunratice, zapsáno do ins. rejstříku pod B-5, jedná se o tyto položky: II.2 - Zařízení pro sublimační tisk včetně vzduchotechniky II.3. - Nábytek II.4. - Šicí stroj Siruba 747, v.č. 747E514M2-24, r.v. 2006 II.5 - Šicí stroj DDL-8700-7, r.v. 2008 II.6 - Šicí stroj DDL-8700-7, r.v. 2007 II.7 - Šicí stroj Siruba overlock, 4-nitný, s přímým pohonem jehelní tyče, r.v. 2008 II.8 - Šicí stroj Siruba (ramenový) 3-jehlový, interlock-kompletní r.v. 2008 II.9 - Klimatizace Fujitsu r.v. 2007 II.10 - Klimatizace CL 300, r.v. 2008 II.11 - Laserová tiskárna PRLS Samsung MML-2525W A4 II.12 - PC PCDE0092 DELL Vostro430/i5-750/Win7Pro, r.v. 2010 II.13 - Notebook DELL Win 7 Pro, r.v. 2012 II.14 - Notebook DELL E6400, Win 7 pro, r.v. 2013 (dále jen „předmět dražby“). Stav odpovídá stáří a způsobu užívání a uskladnění. Navrhovatel ani dražebník neručí za úplnost soupisu. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani skryté. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč b) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000029 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 18. 04. 2019  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 71 000 Kč
Tržní cena 17 400 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 16.4.2019 od 14:00 do 14:30
Místo prohlídky je na adrese: Subliprofi, s.r.o., průmyslový areál Toma, budova č. 45A, 765 02 Otrokovice, GPS: 49.2140619N, 17.5172844E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3fPVA
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
71 000 Kč
Výtěžek dražby
17 400 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.