Dražba nových zásob (šaty, kalhoty, halenky košile, šály) modnícho butiku německé značky GELCO pro nadměrné velikosti. Odpočet DPH.

39 500 Kč
Výtěžek dražby
Úhrnkem zásoby módního butiku pro plnoštíhlé značky GELCO (šaty, kalhoty, halenky košile, šály) dlužníka Zdeňky Starnovské blíže specifikované v soupis majetkové podstaty dlužníka pod položkou m2 až m10 nacházející se na adrese Sudoměřská 46, 130 00 Praha 3. (dále jen „předmět dražby“). Soupis zásob: 4 x košile 27 x šaty 4 x sako 128 x sukně 37 x trička 12 x svetr 8 x halenka 204 x kalhoty 79 x šály Popis stavu předmětu dražby: Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby ani neručí za úplnost soupisu, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000090 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 9. 02. 2017  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 39 500 Kč
Tržní cena 150 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
9. 2. 2017 od 9:30 do 10:00 na adrese Sudoměřská 46, 130 00 Praha 3.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
39 500 Kč
Výtěžek dražby
150 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.