Dražba motocyklu Kawasaki GPZ 500 S

14 400 Kč
Výtěžek dražby
Označení předmětu dražby: Ojetý MOTOCYKL, značky: KAWASAKI, obchodní označení: GPZ 500S, kategorie: LC, typ: EX500D, RZ: 7S8306, datum 1. registrace vozidla: 26.9.1997, VIN: EX500D012622, zdvih. objem: 499 ccm, výkon: 44 kW, palivo: BA 91 B, typ motoru: EX500AE, počet náprav - z toho hnaných: 2-1 ZADNÍ, převodovka: MAN, barva: ČERVENÁ METALÍZA, karoserie: POLOKAPOTÁŽ, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 5.5.2024, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 48 057 km, skutečný stav km není znám, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: První registrace motocyklu byla na území ČR, motocykl vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném Ocenění dražby č.j. 0745D000048/22. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.Ochrana osobních údajů Ceník služeb Dražebníka
Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000048/22
Druh nabídky Veřejná dražba - dobrovolná
Datum dražby 13. 10. 2022  10:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 14 400 Kč
Tržní cena 20 000 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 05.10.2022 od 14:00 do 14:30
2. termín 10.10.2022 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
14 400 Kč
Výtěžek dražby
20 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.