Dražba lešení SPRINT 216 x 2m rám a přísl., trubkové lešení, prvky pro bednění, odpočet DPH

472 570 Kč
Výtěžek dražby
Předmětem dražby je soubor movitých věcí a to úhrnkem movitý majetek: lešení SPRINT, trubkové lešení a prvky pro bednění nacházející se na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun: Evid. č. Inv. č. Název majetku cca ks Doplňový název 150802 150802 Patka lesenová 0.6m 39 150901 150901 Patka lesenová 0.6m 10 210915 210915 Podlážka pozink. 3m 346 SPRINT 210916 210916 Podlážka pozink. 2.5m 31 SPRINT 210917 210917 Podlážka pozink. 1.5m 28 SPRINT 210918 210918 Podlážka se žebříkem 3m 8 SPRINT 210919 210919 Podlážka se žebříkem 2.5m 1 SPRINT 210920 210920 Rám pevný 2x0.75m 216 SPRINT 210921 210921 Rám pevný 1x0.75m 7 SPRINT 210922 210922 Rám pevný 0.66x0.75m 4 SPRINT 210923 210923 Rám zábradlový 3m 145 SPRINT 210924 210924 Rám zábradlový 2.5m 20 SPRINT 210925 210925 Rám zábradlový 1.5m 18 SPRINT 210926 210926 Zábradlí jednoduché 3m 20 SPRINT 210927 210927 Zábradlí jednoduché 2.5m 8 SPRINT 210928 210928 Zábradlí zdvojené koncové 30 SPRINT 210929 210929 Trubka kotevní 1.2m 119 SPRINT 210930 210930 Držák zabradlí horní 21 SPRINT 210931 210931 Zavetrovani jednoduché 3.5m 39 SPRINT 210935 210935 Konzole pozink. 0.34m 12 SPRINT 210937 210937 Pevná hlava pozink. 150mm 14 210938 210938 Trubka pozink. 6m 4 SPRINT 210939 210939 Trubka pozink. 4m 2 SPRINT 210940 210940 Trubka pozink.2m 2 SPRINT 210941 210941 Trubka pozink. 1.5m 2 SPRINT 210942 210942 Zábrany boční 3m prkno 252 SPRINT 210943 210943 Zábrany boční 2.5m prkno 36 SPRINT 210944 210944 Zábrany boční 1.5m 13 SPRINT 210945 210945 Zábrany koncové 0.75m 40 SPRINT 210947 210947 Univerzální noha 13 SPRINT 210948 210948 Zámek trnový 207 SPRINT 210949 210949 Spojka pravouh.objímková 103 SPRINT 210950 210950 Spojka otočná objímková 6 SPRINT 210954 210954 Kotevní vrut 12x200 70 SPRINT 210955 210955 Trubka 6m 255 210956 210956 Trubka 4m 150 210958 210958 Trubka 2m 110 210959 210959 Zabky 4900 210960 210960 Doutniky 20 210961 210961 Nanozky 41 SPRINT 210964 210964 Přepravka-klec na trubky 6 210965 210965 Žebřík 9 210966 210966 Kotevní trubky 12 210971 210971 Lešení SPRINT pojízdné 1 210972 210972 Lešení HAKI pojízdné 2 210973 210973 Nosník HAKI podvozkový 1 219142 219142 Podložka 22 BEDNENI 219143 219143 Matka 650 BEDNENI 219144 219144 Stabilizator-stativ 30 BEDNENI 219145 219145 Stojka červená 3-5.2m 43 BEDNENI 219146 219146 Stojka červená 2.1-3.5m 76 BEDNENI 219147 219147 Stojka červená 1.6-3m 19 BEDNENI 219148 219148 Stojka poz.ATLAS 2.6-4.5m 382 BEDNENI 219149 219149 Vidlice kriz.-hlav.podp. 145 BEDNENI 219150 219150 Vidlice prima 107 BEDNENI 219152 219152 Svorka velká 55 BEDNENI 219154 219154 Čep pojistny-hacky 53 BEDNENI 219155 219155 Tyč spínací 100 219158 219158 Vzpěra jistící-rektif. 28 219161 219161 Konzole obsl. lavky 12 219162 219162 Kozlík vrchní 100 219163 219163 Kozlík spodní 100 219164 219164 Zábradlí v kom.se svěrkou m.43 219167 219167 Sloupek zábradlí 13 219174 219174 Nosník20 240cm 5 219175 219175 Nosník20 270cm 30 219177 219177 Nosník 20 330cm 7 219178 219178 Nosník20 360cm 3 219160 219160 Kužel spínací žlutý 140 SPRINT (dále jen „předmět dražby“). Popis stavu předmětu dražby: Předmět dražby se nachází ve stavu odpovídajícímu jeho stáří a způsobu používání a uskladnění. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst.1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 500 Kč b) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000047 / 17
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 27. 04. 2017  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 472 570 Kč
Tržní cena 250 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 19. 4. 2017 od 9:00 do 9:30
2. termín 27. 4. 2017 od 9:00 do 9:30
Místo prohlídky je na adrese: Lidická 821, 266 01 Beroun. GPS: 49.9804144N, 14.0750117E.
Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
472 570 Kč
Výtěžek dražby
250 000 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.