Dražba kancelářského vybavení Call centra

2 900 Kč
Výtěžek dražby
Úhrnkem kancelářské vybavení Call centra společnosti Qeneo s.r.o. nacházející se na adrese Malenovice 1149, Zlín 4.

Kancelářské vybavení představuje tyto položky:
21 x stůl kanc.hnědý 1200x800
5 x stůl kanc.béžový 1400x750
5 x stůl kanc.šedý 1200x800
7 x stůl kanc.světle hnědý 1200x800
25 x židle čalouněna zelená
2 x čalouněné křeslo
2 x kožené křeslo
2 x kožené křeslo
3 x šuplíková skřínka 4 zásuvková v. 1340 x hl.630 x š.400
15 x police žlutá d.1200x v.460x hl.200
1 x skřínka š.830x v.920x h.420
1 x šuplíková skřínka 3 zásuvková pojízdná v 580x hl.475 x š.400
1 x bedna stojanů, nohy, kabely
1 x popisovací tabule 1000x700
1 x skřínka š.845x v.845x h.420
1 x sedačka čalouněná modrá 2000x900
(dále jen „předmět dražby“).

Popis stavu předmětu dražby:
Navrhovatel nezaručuje žádné zvláštní vlastnosti předmětu dražby ani úplnost soupisu položek, stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu uskladnění a vydražitel vydraží předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží a jak si ho může ve stanovené termíny prohlídek prohlédnout.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % (slovy: deset procent) z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 1 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned po skončení dražby v hotovosti k rukám dražebníka, nebo vložením na účet dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000028 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 20. 09. 2016  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 2 900 Kč
Tržní cena 28 354 Kč
Jistina 0 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 13. 9. 2016 od 9:30 do 10:00
2. termín 20. 9. 2016 od 9:30 do 10:00
Místo prohlídky je na adrese: Malenovice 1149, Zlín 4. Více informací na tel 257 22 33 22.
Dokumenty k dražbě
Dokumenty k dražbě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
2 900 Kč
Výtěžek dražby
28 354 Kč
Tržní cena
0 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.