Dražba 13 komerčních jednotek budově KRYSTAL BRNO

40 000 000 Kč
Nejnižší podání
Soubor nemovitých věcí, a to:

• jednotka č. 985/1 – dílna nebo provozovna - prodejna květinářství v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1291/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 285/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1291/1;

• jednotka č. 985/2 - dílna nebo provozovna - sklad v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1291/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 430/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1291/1;

• jednotka č. 985/3 – dílna nebo provozovna – prodejna optika v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1291/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 752/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1291/1;

• jednotka č. 985/4 – jiný nebytový prostor – komerční protor v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1291/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 942/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1291/1;

• jednotka č. 985/5 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1291/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 548/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1291/1;

• jednotka č. 985/6 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1291/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 398/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1291/1;

• jednotka č. 985/7 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1291/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 385/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1291/1;

• jednotka č. 985/8 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1291/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 609/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1291/1;

• jednotka č. 985/11 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1291/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 748/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1291/1;

• jednotka č. 985/12 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1291/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 884/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1291/1;

• jednotka č. 985/13 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1291/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 1054/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1291/1;

• jednotka č. 985/14 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1291/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 909/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1291/1;

• jednotka č. 985/15 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1291/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 1156/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1291/1;

Vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský Kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 4876 a 4875 pro katastrální území Staré Brno, obec Brno, okres Brno - město, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:

Jednotka č. 985/1:
Jedná se o jednotku č. 985/1 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 285/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 1“.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru. Dle místního šetření je jednotka užívána jako rychlé občerstvení (fast food). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění.
Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 28.1.2015, mezi vlastníkem oceňovaných nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a TURECKÝ KEBAP, s.r.o., 280 02 Brýchory 120, IČO 24215015. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.1.2020. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 35 000,00 Kč/měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase.

Jednotka č. 985/2:
Jedná se o jednotku č. 985/2 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 430/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 2“.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru a skladu. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna novin a časopisů (trafika). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění.
Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 25.3.2013, dále byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem oceňovaných nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a MR group, spol. s.r.o, Lidická 971/25, 27 602 Brno, IČO 63468085. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.3.2019. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 28.500,00 Kč / měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase.

Jednotka č. 985/3:
Jedná se o jednotku č. 985/3 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 752/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v prvním nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 3“.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, skladu, předsíně WC, WC, skladu a chodby. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna optiky. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění.
Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 1.10.2010, dále byl uzavřen dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu nebytových prostor, mezi vlastníkem oceňovaných nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a VALORE s.r.o., U Rybníka 1743, 664 34 Kuřim, IČO 29215595. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 30.4.2018. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 40 000,00 Kč / měsíc. Aktuální nájemní smlouva nebyla objednavatelem předložena.

Jednotka č. 985/4:
Jedná se o jednotku č. 985/4 - způsob využití jiný nebytový prostor, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 942/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 4“.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, chodby, přípravny prodejny, denní místnosti (šatny), WC, předsíně WC, úklidové komory, skladu, chladícího boxu a zádveří. Dle místního šetření je jednotka užívána jako pekárna. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění.
Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 20.6.2013 mezi vlastníkem oceňovaných nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a Rašnerova pekárna s.r.o., Sušilova 6, 682 01 Vyškov, IČO 25578723. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 30.6.2016. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 50 000,00 Kč / měsíc. Aktuální nájemní smlouva nebyla objednavatelem předložena.

Jednotka č. 985/5:
Jedná se o jednotku č. 985/5 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 548/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, předsíně WC, WC a skladu. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna obuvi. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění.
Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 10.10.2016, mezi vlastníkem oceňovaných nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a Gryc s.r.o., Křižíkova 94/38, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 04161599. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 31.10.2017. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 26 000,00 Kč / měsíc. Aktuální nájemní smlouva nebyla objednavatelem předložena.

Jednotka č. 985/6:
Jedná se o jednotku č. 985/6 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 398/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z prostoru prodejny, skladu, předsíně WC a WC. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna spodního prádla. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění.
Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 11.11.2011, mezi vlastníkem oceňovaných nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a TIMO s.r.o., Drahobejlova 27, 1019, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO45276773. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 10.11.2017. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 24 000,00 Kč / měsíc. Aktuální nájemní smlouva nebyla objednavatelem předložena.

Jednotka č. 985/7:
Jedná se o jednotku č. 985/7 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 385/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, předsíně WC a WC. Dle místního šetření je jednotka užívána jako rychlé občerstvení (fast food). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění.
Dle dostupných podkladů a sdělení objednavatele nebyla ke dni ocenění doložena žádná listina upravující způsob užívání.

Jednotka č. 985/8:
Jedná se o jednotku č. 985/8 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 609/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru a předsíně WC a WC. Dle místního šetření je jednotka užívána jako rychlé občerstvení (fast food). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Dle dostupných podkladů a sdělení objednavatele nebyla ke dni ocenění doložena žádná listina upravující způsob užívání.

Jednotka č. 985/11:
Jedná se o jednotku č. 985/11 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 748/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění.
Dle dostupných podkladů a sdělení objednavatele nebyla ke dni ocenění doložena žádná listina upravující způsob užívání.

Jednotka č. 985/12:
Jedná se o jednotku č. 985/12 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 884/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru. Dle místního šetření je jednotka užívána jako kadeřnictví. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění.
Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 6.12.2011, mezi vlastníkem oceňovaných nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a BRYCHNÁČOVÁ & ZACHOVÁ s.r.o., Hybešova 985/30, 602 00 Brno, IČO 29300746. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.12.2018. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 21 000,00 Kč / měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase.

Jednotka č. 985/13:
Jedná se o jednotku č. 985/13 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1054/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. Nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerční plochy, 2x předsíně, se dvěma WC. Dle místního šetření je jednotka užívána jako kanceláře. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění.
Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 31.3.2015, mezi vlastníkem oceňovaných nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a panem Tomášem Hollmanem, Cihlářská 2095/18, 678/01, Blansko, IČO 74146777. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 30.4.2018. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 17 000,00 Kč / měsíc. Aktuální nájemní smlouva nebyla objednavatelem předložena.

Jednotka č. 985/14:
Jedná se o jednotku č. 985/14 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 909/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. Nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerční plochy, 2x předsíně, se dvěma WC. Dle místního šetření je jednotka užívána jako kanceláře. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění.
Dle dostupných podkladů a sdělení objednavatele nebyla ke dni ocenění doložena žádná listina upravující způsob užívání.

Jednotka č. 985/15:
Jedná se o jednotku č. 985/15 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1156/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. Nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu.
Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerční plochy, 2x předsíně se dvěma WC. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění.
Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 14.10.2010, mezi vlastníkem oceňovaných nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a panem Viliamem Mozolákem, Hybešova 985/30, 602 00 Brno, IČO 87318784. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 14.10.2020. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 18 000,00 Kč/měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase.

Stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu užíváni, pro bližší informace odkazujeme na znalecký posudek předmětu dražby č. 18736-1487/2018.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Zástavní právo exekutorské podle § 73a exekučního řádu
• Nájemní smlouvy
• Zástavní právo smluvní
• Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu
• Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
• Zahájení exekuce - KRYSTAL GROUP s.r.o.

Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000002 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 28. 03. 2019  11:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Stav Připravované
Nejnižší podání 40 000 000 Kč
Tržní cena 34 308 000 Kč
Jistina 2 000 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 26.2.2019 od 14:00 do 14:30
2. termín 12.3.2019 od 14:00 do 14:30
3. termín 26.3.2019 od 14:00 do 14:30

Místo prohlídky je na adrese: Hybešova 985/30, Brno.
Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
40 000 000 Kč
Nejnižší podání
34 308 000 Kč
Tržní cena
2 000 000 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.realdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Jan Dvořák

Specialista na dražby, jazyky: čeština, angličina, němčina

+420 721 060 060

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.