Dražba 13 komerčních jednotek budově KRYSTAL BRNO

40 000 000 Kč
Výtěžek dražby
Soubor nemovitých věcí, a to: • jednotka č. 985/1 – dílna nebo provozovna - prodejna květinářství v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 285/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1; • jednotka č. 985/2 - dílna nebo provozovna - sklad v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 430/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1; • jednotka č. 985/3 – dílna nebo provozovna – prodejna optika v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 752/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1; • jednotka č. 985/4 – jiný nebytový prostor – komerční prostor v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 942/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1; • jednotka č. 985/5 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 548/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1; • jednotka č. 985/6 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 398/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1; • jednotka č. 985/7 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 385/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1; • jednotka č. 985/8 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 609/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1; • jednotka č. 985/11 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 748/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1; • jednotka č. 985/12 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 884/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1; • jednotka č. 985/13 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 1054/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1; • jednotka č. 985/14 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 909/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1; • jednotka č. 985/15 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 1156/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1; Vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský Kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 4876 a 4875 pro katastrální území Staré Brno, obec Brno, okres Brno - město, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jednotka č. 985/1: Jedná se o jednotku č. 985/1 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 285/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 1“. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru. Dle místního šetření je jednotka užívána jako rychlé občerstvení (fast food). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 28.1.2015, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a TURECKÝ KEBAP, s.r.o., sídlem 280 02 Brýchory 120, IČO 24215015. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.1.2020. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 35 000,00 Kč / měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase. Jednotka č. 985/2: Jedná se o jednotku č. 985/2 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 430/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 2“. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru a skladu. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna novin a časopisů (trafika). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 25.3.2013, dále byl uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a MR group, spol. s.r.o, sídlem Lidická 971/25, 27 602 Brno, IČO 63468085. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.3.2022. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 28 500,00 Kč / měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase. Jednotka č. 985/3: Jedná se o jednotku č. 985/3 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 752/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v prvním nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 3“. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, skladu, předsíně WC, WC, skladu a chodby. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna optiky. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 1.10.2010, dále byl uzavřen dodatek č. 8 Smlouvy o nájmu nebytových prostor, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a VALORE s.r.o., sídlem U Rybníka 1743, 664 34 Kuřim, IČO 29215595. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 30.4.2028. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 40 000,00 Kč / měsíc. Jednotka č. 985/4: Jedná se o jednotku č. 985/4 - způsob využití jiný nebytový prostor, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 942/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 4“. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, chodby, přípravny prodejny, denní místnosti (šatny), WC, předsíně WC, úklidové komory, skladu, chladícího boxu a zádveří. Dle místního šetření je jednotka užívána jako pekárna. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 1.1.2018 mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a Rašnerova pekárna s.r.o., sídlem Sušilova 6, 682 01 Vyškov, IČO 25578723. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 31.12.2025. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 20 000,00 Kč / měsíc. Nájemní smlouva byla dne 3.1.2019 navrhovatelem vypovězena a nová doposud nebyla uzavřena. Jednotka č. 985/5: Jedná se o jednotku č. 985/5 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 548/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, předsíně WC, WC a skladu. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna obuvi. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 10.10.2016, dále byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a Gryc s.r.o., sídlem Křižíkova 94/38, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 04161599. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 30.6.2019. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 26 000,00 Kč / měsíc. Jednotka č. 985/6: Jedná se o jednotku č. 985/6 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 398/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z prostoru prodejny, skladu, předsíně WC a WC. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna spodního prádla. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 11.11.2011, dále byl uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a TIMO s.r.o., sídlem Drahobejlova 27, 1019, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO 45276773. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 10.11.2020. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 24 000,00 Kč / měsíc. Jednotka č. 985/7: Jedná se o jednotku č. 985/7 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 385/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, předsíně WC a WC. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 24.10.2017, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a FixMyPhone s.r.o., IČO 061 38 888, sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno. Nájemné bylo předplaceno do 31.7.2019 a tímto dnem končí i citovaná nájemní smlouva. Jednotka č. 985/8: Jedná se o jednotku č. 985/8 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 609/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru a předsíně WC a WC. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 18.12.2017, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a Vittorio Pogna, IČO 047735111, sídlem Hybešova 958/30, 602 00 Brno. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.12.2023. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 20 000,00 Kč / měsíc. Nájemní smlouva byla vypovězena dne 6.3.2019. Jednotka č. 985/11: Jedná se o jednotku č. 985/11 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 748/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 25.1.2018, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a EDIHU s.r.o. IČO: 26313138, sídlem Hybešova 190, 664 42 Modřice. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 1.2.2023. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 12 000,00 Kč / měsíc. Navrhovatel neuznává existenci této smlouvy, protože je antidatovaná a byla uzavřena v době, kdy už neměl vlastník oprávnění ji uzavřít. Jednotka č. 985/12: Jedná se o jednotku č. 985/12 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 884/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru. Dle místního šetření je jednotka užívána jako kadeřnictví. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 6.12.2011, dále byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a BRYCHNÁČOVÁ & ZACHOVÁ s.r.o., sídlem Hybešova 985/30, 602 00 Brno, IČO 29300746. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.12.2028. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 21 000,00 Kč / měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase. Jednotka č. 985/13: Jedná se o jednotku č. 985/13 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1054/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. Nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerční plochy, 2x předsíně, se dvěma WC. Dle místního šetření je jednotka užívána jako kanceláře. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 31.3.2015, dále byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a panem Tomášem Hollmanem, místo podnikání Cihlářská 2095/18, 678/01, Blansko, IČO 74146777. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 30.4.2023. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 17 000,00 Kč / měsíc. Jednotka č. 985/14: Jedná se o jednotku č. 985/14 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 909/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. Nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerční plochy, 2x předsíně, se dvěma WC. Dle místního šetření je jednotka užívána jako kanceláře. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 1.3.2018 mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a VIRTUS GROUP plus, s.r.o., sídlem Hybešova 985/30, 602 00 Brno, IČO 29320674. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 31.7.2024. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 13 000,00 Kč / měsíc. Jednotka č. 985/15: Jedná se o jednotku č. 985/15 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1156/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. Nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerční plochy, 2x předsíně se dvěma WC. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 14.10.2010, dále byl uzavřen dodatek č. 6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a panem Viliamem Mozolákem, místo podnikání Hybešova 985/30, 602 00 Brno, IČO 87318784. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 31.12.2023. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 18 000,00 Kč / měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase. K budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, je vyhotovený Průkaz energetické náročnosti budovy, Označení: 78140003, ze dne 18. 4. 2014, vypracovaný společností ENERGO-DIALOG s.r.o., IČO 29364850, dle vyhlášky 78/2013 Sb, s hodnotou pro budovou B, 98 kWh(m2*rok), který je ke stažení na odkazu http://krystal.tode.cz/smlouvy/ Stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu užíváni, pro bližší informace odkazujeme na znalecký posudek předmětu dražby č. 18736-1487/2018. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Zástavní právo exekutorské podle § 73a exekučního řádu • Nájemní smlouvy • Zástavní právo smluvní • Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Zahájení exekuce - KRYSTAL GROUP s.r.o. Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000002 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 28. 03. 2019  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončené - upuštěno od dražby
Výtěžek dražby 40 000 000 Kč
Tržní cena 34 308 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 2 000 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 26.2.2019 od 14:00 do 14:30
2. termín 12.3.2019 od 14:00 do 14:30
3. termín 26.3.2019 od 14:00 do 14:30

Místo prohlídky je na adrese: Hybešova 985/30, Brno.
Pokud vlastník neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
40 000 000 Kč
Výtěžek dražby
34 308 000 Kč
Tržní cena
2 000 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.