Dražba 12 ti komerčních jednotek o výměře 804 m2, kú. Staré Brno

50 350 000 Kč
Výtěžek dražby
Soubor nemovitých věcí, a to: • jednotka č. 985/1 – dílna nebo provozovna - prodejna květinářství v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 285/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství; • jednotka č. 985/2 - dílna nebo provozovna - sklad v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 430/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství; • jednotka č. 985/3 – dílna nebo provozovna – prodejna optika v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 752/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství; • jednotka č. 985/4 – jiný nebytový prostor – komerční protor v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 942/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství; • jednotka č. 985/5 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 548/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství; • jednotka č. 985/6 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 398/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství; • jednotka č. 985/7 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 385/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství; • jednotka č. 985/8 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 609/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství; • jednotka č. 985/11 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 748/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství; • jednotka č. 985/12 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 884/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství; • jednotka č. 985/14 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 909/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství; • jednotka č. 985/15 – dílna nebo provozovna v budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů a příslušný spoluvlastnický podíl o velikosti 1156/43144 na společných částech domu: domu č.p. 985 na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno a pozemku: pozemek parc. č. 1292/1, včetně faktických součástí a příslušenství; Vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský Kraj, Katastrální pracoviště Brno-město na LV č. 4876 a 4875 pro katastrální území Staré Brno, obec Brno, okres Brno – město, (dále jen „předmět dražby“). Popis předmětu dražby a jeho stavu: Jednotka č. 985/1: Jedná se o jednotku č. 985/1 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 285/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 1“. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 28,5 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako rychlé občerstvení (fast food). Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 28.1.2015, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a TURECKÝ KEBAP, s.r.o., sídlem 280 02 Brýchory 120, IČO 24215015. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.1.2020. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 35 000,00 Kč / měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase. Jednotka č. 985/2: Jedná se o jednotku č. 985/2 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 430/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 2“. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru a skladu. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 43 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna novin a časopisů (trafika). Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 25.3.2013, dále byl uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a MR group, spol. s.r.o, sídlem Lidická 971/25, 27 602 Brno, IČO 63468085. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.3.2022. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 28 500,00 Kč / měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase. Jednotka č. 985/3: Jedná se o jednotku č. 985/3 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 752/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v prvním nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 3“. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, skladu, předsíně WC, WC, skladu a chodby. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 75,2 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna optiky. Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 1.10.2010, dále byl uzavřen dodatek č. 8 Smlouvy o nájmu nebytových prostor, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a VALORE s.r.o., sídlem U Rybníka 1743, 664 34 Kuřim, IČO 29215595. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 30.4.2028. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 40 000,00 Kč / měsíc. Jednotka č. 985/4: Jedná se o jednotku č. 985/4 - způsob využití jiný nebytový prostor, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 942/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. K jednotce dále náleží parkovací prostory (garážové stání) v I.PP objektu označené jako „RS 4“. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, chodby, přípravny prodejny, denní místnosti (šatny), WC, předsíně WC, úklidové komory, skladu, chladícího boxu a zádveří. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 94,2 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako pekárna. Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 1.1.2018 mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a Rašnerova pekárna s.r.o., sídlem Sušilova 6, 682 01 Vyškov, IČO 25578723. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 31.12.2025. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 20 000,00 Kč / měsíc. Nájemní smlouva byla dne 3.1.2019 navrhovatelem vypovězena a nová doposud nebyla uzavřena. Jednotka č. 985/5: Jedná se o jednotku č. 985/5 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 548/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, předsíně WC, WC a skladu. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 54,8 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna obuvi. Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 10.10.2016, dále bude uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a Gryc s.r.o., sídlem Křižíkova 94/38, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 04161599. Nájemné bude sjednáno na dobu určitou, a to do 31.8.2019. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 26 000,00 Kč / měsíc. Jednotka č. 985/6: Jedná se o jednotku č. 985/6 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 398/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z prostoru prodejny, skladu, předsíně WC a WC. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 39,8 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna spodního prádla. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 11.11.2011, dále byl uzavřen dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a TIMO s.r.o., sídlem Drahobejlova 27, 1019, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO 45276773. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 10.11.2020. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 24 000,00 Kč / měsíc. Jednotka č. 985/7: Jedná se o jednotku č. 985/7 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 385/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru, předsíně WC a WC. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 38,5 m2. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 24.10.2017, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a FixMyPhone s.r.o., IČO 061 38 888, sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno. Nájemné bylo předplaceno do 31.7.2019 a tímto dnem končí i citovaná nájemní smlouva. Jednotka č. 985/8: Jedná se o jednotku č. 985/8 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 609/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována v I. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru a předsíně WC a WC. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 60,9 m2. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení jednotky je patrné z ocenění. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 18.12.2017, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a Vittorio Pogna, IČO 047735111, sídlem Hybešova 958/30, 602 00 Brno. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.12.2023. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 20 000,00 Kč / měsíc. Nájemní smlouva byla vypovězena dne 6.3.2019. Jednotka č. 985/11: Jedná se o jednotku č. 985/11 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 748/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 74,8 m2. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 25.1.2018, mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a EDIHU s.r.o. IČO: 26313138, sídlem Hybešova 190, 664 42 Modřice. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 1.2.2023. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 12 000,00 Kč / měsíc. Citovaná nájemní smlouva byla dne 15.8.2019 vypovězena Insolvenčním správcem v souladu s §256 odst. 1 Insolvenčního zákona s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Navrhovatel neuznává existenci této smlouvy, protože je antidatovaná a byla uzavřena v době, kdy už neměl vlastník oprávnění ji uzavřít. Jednotka č. 985/12: Jedná se o jednotku č. 985/12 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 884/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerčního prostoru. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 88,4 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako kadeřnictví. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 6.12.2011, dále byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a BRYCHNÁČOVÁ & ZACHOVÁ s.r.o., sídlem Hybešova 985/30, 602 00 Brno, IČO 29300746. Nájemné je sjednáno na dobu určitou, a to do 31.12.2028. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 21 000,00 Kč / měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase. Jednotka č. 985/14: Jedná se o jednotku č. 985/14 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 909/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. Nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerční plochy, 2x předsíně, se dvěma WC. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 90,9 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako kanceláře. Dle dostupných podkladů nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 1.3.2018 mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a VIRTUS GROUP plus, s.r.o., sídlem Hybešova 985/30, 602 00 Brno, IČO 29320674. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 31.7.2024. Nájemné bylo smluvními stranami sjednáno ve výši 13 000,00 Kč / měsíc. Citovaná nájemní smlouva byla dne 15.8.2019 vypovězena Insolvenčním správcem v souladu s §256 odst. 1 Insolvenčního zákona s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Jednotka č. 985/15: Jedná se o jednotku č. 985/15 - způsob využití dílna nebo provozovna, v budově č.p. 985, příslušející k části obce Staré Brno, na pozemku p.č. 1292/1, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 1156/43144, vše zapsané na listu vlastnictví č. 4876 a listu vlastnictví č. 4875, vše v k.ú. Staré Brno, obec Brno, okres Brno-město, která je situována ve II. Nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Dle doložených podkladů jednotka sestává z komerční plochy, 2x předsíně se dvěma WC. Podlahová plocha jednotky dle prohlášení vlastníka budovy je 115,6 m2. Dle místního šetření je jednotka užívána jako prodejna. Nájemní vztah k předmětu dražby vznikl nájemní smlouvou, která byla uzavřena dne 14.10.2010, dále byl uzavřen dodatek č. 6 Smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi vlastníkem nemovitostí KRYSTAL GROUP, s.r.o., sídlem Hybešova 28, 602 00 Brno, IČO 28268211 a panem Viliamem Mozolákem, místo podnikání Hybešova 985/30, 602 00 Brno, IČO 87318784. Nájemné bylo sjednáno na dobu určitou, a to do 31.12.2023. Nájemné je smluvními stranami sjednáno ve výši 18 000,00 Kč / měsíc, které se považuje za obvyklé v daném místě a čase. Citovaná nájemní smlouva byla dne 15.8.2019 vypovězena Insolvenčním správcem v souladu s §256 odst. 1 Insolvenčního zákona s výpovědní lhůtou 3 měsíce. K budově č.p. 985 - bytový dům, na pozemku parc. č. 1292/1, část obce Staré Brno, je vyhotovený Průkaz energetické náročnosti budovy, Označení: 78140003, ze dne 18. 4. 2014, vypracovaný společností ENERGO-DIALOG s.r.o., IČO 29364850, dle vyhlášky 78/2013 Sb, s hodnotou pro budovou B, 98 kWh(m2*rok), který je ke stažení na odkazu http://krystal.tode.cz/smlouvy/ Stav předmětu dražby odpovídá stáří a způsobu užívání. Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu: • Zástavní právo exekutorské podle § 73a exekučního řádu • Nájemní smlouvy • Zástavní právo smluvní • Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Zahájení exekuce - KRYSTAL GROUP s.r.o. Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají. Upozornění dražebníka: Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou. Odměna dražebníka: Dražba bude pro vydražitele provedena bezúplatně, vyjma veškerých nákladů spojených s předáním a převzetím předmětu dražby, které nese vydražitel. Tato povinnost se nevztahuje k nákladům, které by jinak nebyly vznikly, jestliže je způsobil svým zaviněním bývalý vlastník nebo dražebník nebo jestliže jim tyto náklady vznikly náhodou, která se jim přihodila. Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby: a) cestovné za 1 km: 10,00 Kč b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500,00 Kč c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH. Úhrada ceny dosažené vydražením: Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění k rukám dražebníka a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od konání dražby. Při úhradě ceny dosažené vydražením bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. účtu: 115-8345820297/0100, uvede vydražitel variabilní symbol platby, kterým je „IČ“ u právnických osob, „datum narození“ u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIČ“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením specifického symbolu 74510419. Dražební jistota, kterou vydražitel uhradil před započetím dražby, se započítává na cenu dosaženou vydražením. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v plné výši v termínu její splatnosti, dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, šekem, platební kartou je nepřípustná.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000104 / 19
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 17. 10. 2019  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončeno - byl udělen příklep
Výtěžek dražby 50 350 000 Kč
Tržní cena 42 545 100 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 4 561 920 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 25.9.2019 od 13:00 do 13:30
2. termín 9.10.2019 od 13:00 do 13:30
Místo prohlídky je na adrese: Hybešova 985/30, Brno, GPS: 49.1893614N, 16.6032442E, odkaz na mapy.cz:https://mapy.cz/s/3kFbi
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
50 350 000 Kč
Výtěžek dražby
42 545 100 Kč
Tržní cena
4 561 920 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.