Aukce zemědělských pozemků 30 649 m2, Křižany, okres Liberec

Liberec, Křižany,
766 000 Kč
Výtěžek dražby

Auzkce souboru nemovitých věcí včetně faktických součástí a příslušenství:
• Pozemek parc. č. 4268 o výměře 6 043 m2 – trvalý travní porost;
• Pozemek parc. č. 4270 o výměře 16 805 m2 – ostatní plocha (neplodná půda);
• Pozemek parc. č. 4271 o výměře 7 801 m2 – trvalý travní porost;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 374, pro katastrální území Křižany, obec Křižany, okres Liberec, (dále jen „Předmět aukce“).
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku a nacházejí se v západní části obce Křižany, za rodinným domem č.p. 391. Leží vlevo od hlavní komunikace procházející obcí ve směru na Žibřidice. Umístění je v souvislé lokalitě zemědělsky využívaných pozemků, kterou odděluje od silnice souvislý pás pozemků s rodinnými domy. Pozemky jsou přístupné přes místní cesty, konkrétně přes pozemky parc.č. 3066 a parc.č. 3058/1, které jsou ve vlastnictví obce Křižany. V dosahu nejsou žádné inženýrské sítě, ty jsou zřejmě umístěny v komunikaci procházející obcí vzdálené cca 110 metrů od severního okraje pozemku parc.č. 4271.
Pozemky jsou zřejmě využívány jako pastvina, jsou z části ohrazené malým lehkým plůtkem. V severní části jsou mírně svažité. Na pozemku parc.č. 4270 (ostatní plocha, neplodná půda) se nachází náletové dřeviny, listnaté stromy a keře vzniklé spontánně, bez údržby a bez hospodářského využití. Podél celého celku pozemků je v KN evidována polní cesta, konkrétně se jedná o pozemek parc.č. 4734, který je ve vlastnictví obce Křižany. V reálu tato cesta neexistuje, tvoří ji travnatá plocha, která je zčásti zarostlá náletovými dřevinami. U jižní hranice pozemku parc.č. 4270 je vedení elektro VN, které u zemědělsky využívaných pozemků nemá vliv na jejich využití. Podél severní hranice pozemku parc.č. 4271 je dle dálkového nahlížení do KN zakresleno věcné břemeno pro České Radiokomunikace, které neomezuje využití pozemku jako pastvinu. Dle územního plánu obce Křižany se pozemky parc.č. 4268 a parc.č. 4271 nachází ve funkčním využití ploch AZ – zemědělské, a pozemek parc.č. 4270 se nachází ve funkčním využití ploch MN – smíšené nezastavěného území.
Údolní obec Křižany se nachází na silnici z Chrastavy do Osečné, nedaleko města Liberec. Má dvě části: Křižany a Žibřidice. V obci je pošta, základní i mateřská škola, knihovna, obchod se smíšeným zbožím, kadeřnictví. Kompletní občanská vybavenost se nachází v Liberci vzdáleném cca 16 km východním směrem. Přes Křižany vede silnice II/592. Obec má vlakové i autobusové spojení.

Nabídka
Nabídka
Číslo zakázkyKP011839
Druh zakázkyDražba
Stav zakázkyZrealizováno
Aktualizace22. 11. 2023
Dražba
Dražba
Druh dražbyAukce
Datum dražby 07. 11. 2023  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Termín první prohlídky 07. 11. 2023  11:00
Termín druhé prohlídky 07. 11. 2023  11:00
Výtěžek dražby 766 000 Kč
Tržní cena 1 532 000 Kč
Minimální příhoz 5 000 Kč
Jistina 1 Kč
Parametry
Parametry
Nemovitost
Využití z hlediska ÚPZemědelství
Forma vlastnictvíOsobní
Plochy
Plocha parcely 30 649 m2
Inženýrské Sítě
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Dokumenty k dražbě
Dokumenty k dražbě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
766 000 Kč
Výtěžek dražby
1 532 000 Kč
Tržní cena
1 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Ing. Ondřej Velemínský
Ing. Ondřej Velemínský

Manažer dražeb, jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.