Aukce spoluvlastnických podílů 1/12 na pozemcích o výměře 9 222 m2 v kú. Unhošť, okr. Kladno

Kladno, Unhošť
1 000 Kč
Nejnižší podání

Předěmtem aukce je: • spoluvlastnický podíl 1/12 na pozemku p. č. 750/36, orná půda o výměře 5 212 m2, • spoluvlastnický podíl 1/12 na pozemku p. č. 1835/1, orná půda o výměře 4 010 m2, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno na LV č. 1151 pro k. ú. a obec Unhošť, (dále jen „předmět aukce“). Pozemky jsou určeny k zemědělskému využití s přístupem přes obecní pozemek. Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: • Pravděpodobně je předmět aukce pronajat, protože pozemky jsou zemědělsky využívány. Tržní ocenění předmětu aukce bylo provedeno v rámci dědického řízení vedeného u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 32 D 483/2010 na částku 21 315,00 Kč.

Nabídka
Nabídka
Číslo zakázkyKP011486
Druh zakázkyDražba
Stav zakázkyAktivní
Aktualizace14. 3. 2019
Dražba
Dražba
Druh dražbyAukce
Datum dražby 16. 05. 2019  11:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Termín první prohlídky 16. 05. 2019  9:00
Termín druhé prohlídky 11. 03. 2019  9:00
Nejnižší podání 1 000 Kč
Tržní cena 21 315 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 1 000 Kč
Parametry
Parametry
Nemovitost
Využití z hlediska ÚPZemědelství
Forma vlastnictvíOsobní
KomunikaceAno
Plochy
Plocha parcely 9 222 m2
Inženýrské Sítě
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Dokumenty k dražbě
Dokumenty k dražbě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 000 Kč
Nejnižší podání
21 315 Kč
Tržní cena
1 000 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.realdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Potřebujete poradit? Spojte se s námi
+420 722 635 344

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.