Dražba pozemků o celkové výměře 93 991 m2, Kozly, Česká Lípa

Česká Lípa, Kozly,
814 600 Kč
Výtěžek dražby

Dražba zemědělských pozemků, které jsou ve většině (dle výpisů z KN) vedeny jako neplodná půda. v k.ú. Kozly u České Lípy. Některé pozemky jsou využívány jako trvalý travní porost, mnohé pozemky jsou zarostlé náletovými křovinami či stromy. Pozemky se nacházejí buď v souvislých skupinách nebo i samostatně o celké výměře 93 991 m2, vše zapsáno na LV č. 162 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro obec Kozly, Kat. území Kozly u České Lípy. Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Nabídka
Nabídka
Číslo zakázkyKP011385
Druh zakázkyDražba
Stav zakázkyZrealizováno
Aktualizace11. 2. 2021
Dražba
Dražba
Druh dražbyNedobrovolná
Datum dražby 12. 03. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Termín první prohlídky 28. 02. 2018  14:00
Termín druhé prohlídky 07. 03. 2018  14:00
Výtěžek dražby 814 600 Kč
Tržní cena 1 221 883 Kč
Minimální příhoz 5 000 Kč
Jistina 60 000 Kč
Parametry
Parametry
Nemovitost
Forma vlastnictvíOsobní
Dopravní dostupnostAuto
Plochy
Plocha parcely 93 991 m2
Inženýrské Sítě
Elektřina na pozemkuNení
VodaNení
PlynNení
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
814 600 Kč
Výtěžek dražby
1 221 883 Kč
Tržní cena
60 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Potřebujete poradit? Spojte se s námi
+420 257 313 330

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.