Dražba pozemků o celkové výměře 107 121 m2, Kunratice u Cvikova

Česká Lípa, Kunratice u Cvikova,
928 400 Kč
Výtěžek dražby

Dražba zemědělských pozemků, které jsou ve většině (dle výpisů z KN) vedeny jako neplodná půda. v k.ú. Kunratice u Cvikova. Některé pozemky jsou využívány jako trvalý travní porost, mnohé pozemky jsou zarostlé náletovými křovinami či stromy. Pozemky se nacházejí buď v souvislých skupinách nebo i samostatně. Celková výměra pozemků je 107 121 m2. Tři pozemky jsou vedeny jako zastavěná plocha, ale žádný objekt na nich nestojí.
• pozemek parc. č. st. 314 o výměře 144 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití - zbořeniště;
• pozemek parc. č. st. 403 o výměře 194 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití - zbořeniště;
• pozemek parc. č. st. 411 o výměře 290 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití - zbořeniště;
vše zapsáno na LV č. 443 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, pro obec Kunratice u Cvikova, Kat. území Kunratice u Cvikova
Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu dražby, protože v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách, § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu dražby zanikají.

Nabídka
Nabídka
Číslo zakázkyKP011384
Druh zakázkyDražba
Stav zakázkyZrealizováno
Aktualizace11. 2. 2021
Dražba
Dražba
Druh dražbyDobrovolná
Datum dražby 12. 03. 2018  11:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Termín první prohlídky 28. 02. 2018  14:00
Termín druhé prohlídky 07. 03. 2018  14:00
Výtěžek dražby 928 400 Kč
Tržní cena 1 392 573 Kč
Minimální příhoz 5 000 Kč
Jistina 70 000 Kč
Parametry
Parametry
Nemovitost
Forma vlastnictvíOsobní
Plochy
Plocha parcely 107 121 m2
Inženýrské Sítě
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
928 400 Kč
Výtěžek dražby
1 392 573 Kč
Tržní cena
70 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Potřebujete poradit? Spojte se s námi
+420 257 313 330

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.