Nedobrovolná dražba bytu 3+kk/L 76 m2 v Litoměřicích

770 000 Kč
Výtěžek dražby
Označení, specifikace a stručný popis předmětu dražby: Předmětem dražby je soubor nemovitého majetku (nemovitých věcí): • jednotka č. 449/9 – byt v budově č.p. 449 - bytový dům na pozemku parc. č. 657/18, část obce Pokratice, vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/40 na společných částech domu č.p. 449 na pozemcích parc. č. 657/18, • spoluvlastnický podíl o velikosti 1/40 na pozemku parc. č. 657/18, zastavěná plocha a nádvoří, Vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice na LV č. 5336 (byt) a 3922 (dům a pozemky) pro katastrální území Pokratice, obec Litoměřice, okres Litoměřice. Popis předmětu dražby a jeho stavu: Bytová jednotka č.449/9 o velikosti 3 + 1 užitná plocha 75,46 m2 - po provedené stavební úpravě 3 + kk - se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží ve vstupní sekci s č.or. 56 a obsahuje kuchyňský kout s jídelní částí, tři pokoje, předsíň, komoru mimo byt, koupelnu, WC a lodžii. Stav předmětu dražby odpovídá jeho stáří a je způsobilý k užívání. Dispoziční řešení: Předmětná bytová jednotka se nachází ve 4.NP, vlevo ze schodišťového prostoru. Vstup je do předsíně, po levé straně předsíně je pokoj s průchozí dispozicí na lodžii a s přístupem do kuchyňského koutu s jídelní částí - byla odstraněná příčka. Rovně v předsíni je WC a koupelna Po pravé straně předsíně jsou dva samostatně přístupné pokoje. Komora se nachází mimo byt, a to na chodbě se schodišťovým prostorem, proti vstupním dveřím do bytové jednotky. Konstrukce a vybavení bytové jednotky: Úprava vnitřních povrchů bytu je vápennou omítkou, kuchyňský kout, zděná koupelna a WC s obklady a dlažbou, dveře bytu jsou hladké plné a prosklené, okna plastová, povrchy podlah - v předsíní je dlažba, v pokojích podlahy plovoucí a s textilní krytinou. Vytápění bytu a ohřev TUV je dálkové, v kuchyni je kuchyňská linka s dřezem a plynovým sporákem. Prvky krátkodobé životnosti jsou částečně vyměněné a doplněné - klimatizace. Na předmětu dražby váznou tato práva a omezení: • Zástavní právo smluvní dle úvěrové smlouvy ve výši 5 000 000 Kč a na budoucí pohledávky do výše 10 000 000 Kč, vzniklé do 31.12.2020 ve prospěch JUDr. Michal Petřík, Podkrušnohorská 951, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov, RČ: 800321/4043 vzniklé na základě Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 31.05.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 04.06.2012. Zapsané v katastru nemovitostí pod č.j.: V-3158/2012-506. • Zástavní právo smluvní na budoucí pohledávky dle úvěrové smlouvy číslo 99006516057 do výše 27 000 000 Kč a do výše 27 000 000 Kč, vzniklé do 20.1.2029 a na budoucí pohledávky do výše 2 700 000 Kč, vzniklé do 20.1.2029 ve prospěch Komerční banky, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45317054, vzniklé na základě Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 07.08.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 12.09.2013. Zapsané v katastru nemovitostí pod č.j.: V-4626/2013-506. • Zahájení exekuce, pověřený soudní exekutor: JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 616 45 Brno, zapsané na základě Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského úřadu Brno-venkov 137 Ex-1866/2016 -14 ze dne 07.03.2016. Právní účinky zápisu ke dni 11.03.2016. Zápis proveden dne 15.03.2016; uloženo na prac. Brno-venkov, pod č.j Z-3864/2016-703. • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, na základě Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Brno-venkov 137 EX-1866/2016 -19 ze dne 11.03.2016. Právní účinky zápisu ke dni 11.03.2016. Zápis proveden dne 17.03.2016; uloženo na prac. Litoměřice pod č.j.: Z-2015/2016-506. • Předmět dražby je v současné době pronajat společnosti LTM Invest s.r.o., IČ: 287 18 681, se sídlem Nerudova 1995/10, Litoměřice, Předměstí, na základě nájemní smlouvy ze dne 17.6.2013 za měsíční nájemné 8 400 Kč a měsíční zálohy na služby spojné s nájmem ve výši 2 500 Kč. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby, zejména popis jeho stavu, práv a závazků na předmětu dražby váznoucích jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražební věřitelé mohou u dražebníka přihlásit své pohledávky v souladu s ustan. § 45 zák. č. 26/2000 Sb., čímž není dotčeno ustan. § 57 zák. č. 26/2000 Sb.
Dražba
Dražba
Číslo jednací 0745 D 000006 / 16
Druh nabídky Dražba
Datum dražby 25. 05. 2016  10:00
Místo dražby www.jrdrazby.cz
Stav Ukončené - upuštěno od dražby
Výtěžek dražby 770 000 Kč
Tržní cena 1 100 000 Kč
Minimální příhoz 0 Kč
Jistina 100 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín dne 12.4.2016 od 9:00 do 9:30 hod.
2. termín dne 20.4.2016 od 9:00 do 9:30 hod.
3. termín dne 10.5.2016 od 9:00 do 9:30 hod.
4. termín dne 24.5.2016 od 9:00 do 9:30 hod.
Místo prohlídky se stanovuje před budovou, kde se předmět dražby nachází, tedy na adrese: Pokratická 449/56, Litoměřice. Kontaktní osoba Ondřej Velemínský, tel: 723 200 200.
Cenové podmínky
Cenové podmínky
770 000 Kč
Výtěžek dražby
1 100 000 Kč
Tržní cena
100 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.