Nedobrovolná dražba bytu 2+kk, 70 m2 v Plzni

3 532 800 Kč
Výtěžek dražby
Označení předmětu dražby:
Nemovitá věc včetně faktických součástí a příslušenství, a to:
• bytová jednotka č. 1136/14 - vymezená v budově Jižní Předměstí, č.p. 1136 - byt.dům, na pozemku parc. č. 9877, podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů, s bytovou jednotkou je spjat spoluvlastnický podíl o velikosti 6939/170091 na společných částech domu Jižní Předměstí, domu č.p. 1136, postaveném na pozemku parc. č. 9877;
• spoluvlastnický podíl o velikosti 6939/170091 na pozemku, a to pozemku parc. č. 9877 o výměře 474 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Katastrální pracoviště Plzeň-město na LV č. 41 555 a 38 587 pro katastrální území Plzeň, obec Plzeň, okres Plzeň-město,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Bytový dům č.p. 1136 a tím i bytová jednotka č. 1136/14 se nacházejí na rohu ulic Skrétova a Bendova, v Plzni v městské část Jižní Předměstí. Dům se nachází v širším centru města, ve stavebně stabilizované zástavbě bytových domů a objektů občanské vybavenosti. Parkování je možné v omezené míře na veřejných komunikacích. Jedná se o lokalitu s dobrou dopravní dostupností do centra města, zastávka tramvaje Masarykovo náměstí je ve vzdálenosti cca 200 metrů. Železniční stanice Plzeň-Jižní předměstí je vzdušnou čarou ve vzdálenosti cca 150 m. Dle územního plánu města Plzně se dům nachází ve funkčním využití ploch - plochy smíšené obytné. Plzeň je statutární město na západě Čech a metropole Plzeňského kraje. Leží na soutoku řek Radbuzy, Mže, Úslavy a Úhlavy.
Rohový řadový dům je zděný, bez výtahu, dle odhadu znalce postavený cca před 80 lety, napojený na rozvody vody, kanalizace, elektra a plynu. Dům má 1 PP a 4 NP s nástavbou obytného podkroví. Z uliční části je štuková fasáda opravena, ze dvorní části fasáda chybí. Vnitřní společné prostory a chodby jsou po rekonstrukci. Stavebně technický stav bytového domu je dobrý a odpovídá prováděné údržbě. Základy jsou zřejmě betonové pasy s izolací proti zemní vlhkosti. Střecha zřejmě sedlová, klempířské prvky z pozinkovaného plechu.
Bytová jednotka č. 1136/14 o velikosti 2+kk, s úplným příslušenstvím a plynovým etážovým topením, je zřejmě umístěna v nástavbě obytného podkroví, a je předpokládán dobrý stavebně technický stav standardního provedení. Skládá se z: chodba 15,58 m2, koupelna 6,68 m2, obývací pokoj + kk 25,21 m2 a pokoj č. 2 21,92 m2, celková výměra je 69,39 m2. Okna jsou zřejmě plastová, vstupní dveře bezpečnostní. Součástí bytové jednotky jsou nenosné příčky, vnitřní strany oken, vnitřní dveře vč. vstupních dveří, podlahová krytina, vnitřní elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů, aparatura domácího zvonku bez rozvodů v domě, STA, plynoinstalace, vnitřní osvětlení, tělesa ÚT, rozvody teplé a studené vody, umyvadlo, vodovodní baterie, kuchyňská linka včetně spotřebičů, vana, WC mísa s nádrží, radiátory, plynový kotel a listovní schránka. Jednotka je ohraničena vstupními dveřmi do bytu a do sklepa včetně zárubně, uzavíracími ventily přívodu studené vody, plynu a vypínačem elektro pro byt. Byt je připojen na – vodovod, kanalizaci, elektro a plyn.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
• Zástavní právo smluvní - dluh ve výši 979 847,00 Kč z titulu náhrada škody. Oprávnění pro: NEVA Group s.r.o., adresa: č.p. 128, 33023 Úherce, IČO: 62915274. Povinnost k: Jednotka: 1136/14, parcela 9877. Právo vzniklo na základě smlouvy o zřízení zástavního práva dle občanského zákoníku ze dne 31.05.2022. Právní účinky zápisu v katastru nemovitostí vznikly dne 01.06.2022 v 11:29:12. Zápis byl proveden dne 27.06.2022. Pořadí v rámci řízení č.j. V-6104/2022-405 k datu 01.06.2022 11:29.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 43 odst. 1 písm. n) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtě do 10 dnů od skončení dražby a pokud cena dosažená vydražením přesáhne částku 5 000 000,00 Kč, je lhůta pro doplacení ceny vydražením 30 dnů od skončení dražby.

Ochrana osobních údajů
Ceník služeb Dražebníka
Dražba
Dražba
Číslo jednací 745 D 000054/23
Druh nabídky Veřejná dražba - nedobrovolná
Datum dražby 12. 12. 2023  11:00
Místo dražby www.exdrazby.cz
Stav Ukončené
Výtěžek dražby 3 532 800 Kč
Tržní cena 4 416 000 Kč
Minimální příhoz 10 000 Kč
Jistina 150 000 Kč
Termíny prohlídek
Termíny prohlídek
1. termín 25.10.2023 od 10:00 do 10:30
2. termín 22.11.2023 od 10:00 do 10:30
3. termín 07.12.2023 od 10:00 do 10:30
Místo prohlídky je na adrese Skrétova 1136/50, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, GPS: 49.7410717N, 13.3686331E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/larekebape.
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
3 532 800 Kč
Výtěžek dražby
4 416 000 Kč
Tržní cena
150 000 Kč
Jistina
Zobrazit postup dražby
Zobrazit postup dražby

Klikněte na tlačítko "Zajímá mě průběh" a podívejte se, kolik dražitelů se této dražby zúčastnilo a v jaké výši byly jednotlivé příhozy.

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.