Aukce lesního pozemku o výměře 14 246 m2 v k.ú. Janová, Vsetín

Vsetín, Janová
125 360 Kč
Nejnižší podání

Označení a podpis předmětu aukce: • Pozemek parc. č. 2491/2 o výměře 14 246 m2 – lesní pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, na LV č. 1587, pro katastrální území Janová, obec Janová, okres Vsetín, (dále jen „předmět aukce“). Popis stavu předmětu aukce: Lesní pozemek o výměře 14 246 m2 se nachází mimo zastavěné území obce Janová. Podle informace Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů se u lesního pozemku na výměře 8 600 m2 jedná o oddělení 336; dílec A; porost h; porostní skupina 10; lesní typ 5B; v zastoupení dřevin: 60 % - buk, 25 % - smrk, 10 % - jedle a 5 % - lípa ve věku 99 let, obmýtí – 120 a na výměře 5 646 m2 se jedná o oddělení 336; dílec A; porost h; porostní skupina 5; lesní typ 5B; v zastoupení dřevin: 98 % - smrk a 2 % - lípa ve věku 55 let, obmýtí – 110; nyní vše bez porostu. Janová je obec s počtem 763 obyvatel (Malý lexikon obcí ČR - 2016). Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce: • Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti • Prohlášení konkursu podle insolvenčního zákona - REBOLESY s.r.o. • Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst. 1 insolvenčního zákona) - REBOLESY s.r.o. • Zástavní práva, zapsaná v katastru nemovitostí a váznoucí na předmětu dražby neovlivňují hodnotu předmětu aukce, protože v souladu s § 285 odst. 1) zákona č. 182/2006 Sb. zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění (insolvenční zákon) s přechodem vlastnictví k předmětu aukce zanikají. Zjištěná cena: Cena předmětu aukce byla zjištěna posudkem soudního znalce Vlastimila Sýkory, sídlem Spojovací 396, 338 43 Mirošov, ze dne 14.9.2019, číslo posudku: 2472/134/2017, a to v částce v místě a čase obvyklé ve výši 125 360,00 Kč. Nejnižší podání činí 125 360,00Kč Minimální příhoz byl stanoven na částku 1 000,00Kč Aukční jistota byla stanovena na10 000,00Kč Prohlídky jsou stanoveny v následujících termínech 14.05.2020 od 10:00 21.05.2020 od 10:00 Více informací v aukční vyhlášce

Nabídka
Nabídka
Číslo zakázkyKP011589
Druh zakázkyDražba
Stav zakázkyAktivní
Aktualizace15. 5. 2020
Dražba
Dražba
Druh dražbyAukce
Datum dražby 02. 06. 2020  10:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Termín první prohlídky 14. 05. 2020  10:00
Termín druhé prohlídky 21. 05. 2020  10:00
Nejnižší podání 125 360 Kč
Tržní cena 125 360 Kč
Minimální příhoz 1 000 Kč
Jistina 10 000 Kč
Parametry
Parametry
Nemovitost
Počet parkovacích míst0
Plochy
Plocha parcely 14 246 m2
Inženýrské Sítě
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
125 360 Kč
Nejnižší podání
125 360 Kč
Tržní cena
10 000 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.realdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Bc. Lenka Tláskalová DiS.
Potřebujete poradit? Spojte se s námi
+420 722 635 344

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.
Více o ochraně osobních údajů zde.