Dražba stavebních pozemků o výměře 6 025 m2 v zemědělském areálu, kú. Stará Ves u Přerova

Přerov, Stará Ves,
1 450 000 Kč
Nejnižší podání

Předmětné pozemky p.č. 604/4 a p.č. 605/2 se nacházejí v katastrálním území Stará Ves u Přerova, obec Stará Ves, na jižním okraji zastavěného a zastavitelného území obce v prostoru jižní části areálu bývalého zemědělského družstva, které nadále slouží k zemědělským účelům. Přístup z veřejných komunikací k nemovitostem je realizován ze severní strany ze zpevněných komunikací areálu družstva na pozemku p.č. 605/1 a p.č. 1365 ve vlastnictví soukromého vlastníka Zanáška Jiří, Stará Ves č.p. 64, 750 02 Stará Ves a navazující na zpevněnou asfaltovou komunikaci ve směru z obce na pozemku p.č. 1336 ve vlastnictví obce Stará Ves – přístup z veřejných komunikací tedy není plně zajištěn. V areálu se nachází některé vedení inženýrských sítí obce: elektřina a vodovod. Skutečný stav vlastnictví odpovídá právnímu stavu vedenému v katastru nemovitostí. Součásti pozemku p.č. 605/2 tvoří stavby asfaltových zpevněných ploch na převážné části výměry pozemků, oplocení ve velmi špatném technickém stavu (částečně chybějící) a dřevěné přístřešky pro ustájení krav. Stavba betonového hnojiště (silážní žlaby v severozápadní části areálu jsou ve vlastnictví společnosti SALIX MORAVA a.s. IČO: 25380893 a nejsou předmětem dražby. Stavba kravína nacházejícího se na pozemku p.č. 604/4 není součástí pozemku, jelikož stavba je ve vlastnictví soukromého vlastníka Zanáška Jiří, Stará Ves č.p. 64, 75002 Stará Ves a nejsou předmětem dražby. Podél jižního a východního okraje pozemku p.č. 605/2 se nacházejí neudržované trvalé porosty náletového charakteru. Pozemky jsou v současné době užívány převážně ke skladování zemědělské produkce a živočišné zemědělské činnosti. Pozemky jsou dle územního plánu obce vedeny ve stávající ploše funkčním využití ve stavové ploše VZ – plochy výroby a skladování – zemědělská výroba.

Nabídka
Nabídka
Číslo zakázkyKP011477
Druh zakázkyDražba
Stav zakázkyAktivní
Aktualizace12. 3. 2019
Dražba
Dražba
Druh dražbyDobrovolná
Datum dražby 19. 03. 2019  11:00
Místo dražby www.realdrazby.cz
Termín první prohlídky 26. 02. 2019  9:00
Termín druhé prohlídky 04. 03. 2019  9:00
Nejnižší podání 1 450 000 Kč
Tržní cena 994 000 Kč
Minimální příhoz 10 000 Kč
Jistina  Kč
Parametry
Parametry
Nemovitost
Využití z hlediska ÚPVýroba a služby
Forma vlastnictvíOsobní
KomunikaceZ veřejné komunikace
Plochy
Plocha parcely 6 025 m2
Inženýrské Sítě
Elektřina na pozemku230/400 V
VodaVodovod
Zobrazit na mapě
Zobrazit na mapě
Dokumenty k dražbě
Dokumenty k dražbě
Cenové podmínky
Cenové podmínky
1 450 000 Kč
Nejnižší podání
994 000 Kč
Tržní cena
 Kč
Jistina
Přihlášení do dražby
Přihlášení do dražby

Kliknutím na tlačítko "Chci dražit online" vás přesměrujeme na portál www.realdrazby.cz, kde se můžete do dražby snadno přihlásit.

Ing. Ondřej Velemínský

Manažer dražeb, jazyky: čeština, angličtina

Vaše osobní údaje využijeme pouze za účelem komunikace o zaslané nabídce. Nebudeme vám zasílat newsletter ani vaše údaje nepředáme třetím stranám.