/ Aukce a výběrová řízení pro insolvenční správce /

Aukce a výběrová řízení pro insolvenční správce

Potřebujete zpeněžit majetkovou podstatu, ale z různých důvodů není vhodná dražba? Nevadí, máme v záloze další řešení. Uspořádáme pro vás aukci nebo výběrové řízení, kde získáme závaznou nabídku na odkup nabízené věci, kterou pak můžete předložit zástupci věřitelů ke schválení.

5 důvodů, proč je pro insolvenční správce výhodný prodej pomocí aukce

 • Aukce je úsporou času jak insolvenčního správce, tak jeho zaměstnanců (aparátu).
 • Výtěžek aukce se blíží tržní ceně, protože se jí zpravidla účastní více jak 3 zájemci. Minimum aukcí končí na vyvolávací ceně.
 • Elektronická aukce zaručuje transparentní průběh - vždy je vidět celý postup včetně příhozů účastníků. Tím je zajištěna transparentní tvorba výsledné nabídkové ceny.
 • Výsledek aukce je možné na rozdíl od dražby odmítnout a za výslednou cenu neprodat. Tato možnost je vždy uvedena v aukční vyhlášce.
 • V případě spoluvlastnických podílů odpadá problém s předkupním právem spoluvlastníka, které se uplatňuje přímo ve veřejné dražbě u dražebníka.

Jaký majetek lze v aukci nebo výběrovém řízení nabízet

Můžete nabízet i takové věci, které ve veřejné dražbě nelze prodat. Kvůli předkupnímu právu to jsou například spoluvlastnické podíly na nemovitostech. Předkupní právo sice nezanikne, ale alespoň se dostaneme na limitní cenu spoluvlastníka.

Nejčastěji prodáváme:

 • Z movitých věcí: dopravní prostředky, hromadné skladové zásoby, stroje, železný šrot aj.
 • Z nemovitostí: bytové a nebytové jednotky, družstevní byty, rodinné a činžovní domy, chaty, stavební a zemědělské pozemky a také spoluvlastnické podíly na tom všem.
 • Speciality: pohledávky, akcie a obchodní podíly ve společnostech.

Jak provádíme aukce

 • Elektronicky na portálu www.realdrazby.cz - což je ten nejtransparentnější způsob.
 • Vždy zajistíme ocenění majetku (buď provedeme odborný odhad, nebo objednáme znalce).
 • Děláme vše pro maximální výtěžek aukce - aukce a výběrová řízená inzerujeme a zajišťujeme několik prohlídek se zájemci.
 • Náklady na ocenění a správu prodávaného majetku přebíráme na sebe a vypořádáme je až po úspěšném prodeji.
Máte zájem o spolupráci?

Napište nám poptávku a my vám zašleme konkrétní nabídku na podmínky provedení aukce.